Prosjektsamarbeid med UV

Søknadssamarbeid er en vanlig inngangsform til et prosjektsamarbeid.

Uavhengig av finansieringskilde kan det etableres prosjekter mellom andre organisasjoner og UVs forskningsmiljøer for å gjennomføre forskningsprosjekter. Det etableres også med jevne mellomrom samarbeid mellom eksterne oppdragsgivere og masterstudenter eller masterprogrammer ved universitetet for forskning og rapportering gjennom utvikling av studentenes masteroppgaver.

Publisert 27. okt. 2010 15:17 - Sist endret 8. nov. 2010 22:44