Søknadssamarbeid med UV

Det finnes mange nasjonale organisasjoner som tilbyr finansiering av forskningsarbeid.

Eksempelvis finansierer Norges forskningsråd forskningsprosjekter gjennom en rekke ulike programmer. Har du eller din organisasjon interesser innenfor temaer i programmene og ønsker å samarbeide med et av våre fagmiljøer, så er det mulig å samarbeide med oss om en søknad. Normalt forutsetter dette at dere bidrar med delfinansiering.

Norsk forskning finansieres også i økende grad gjennom prosjekter som støttes økonomisk av internasjonale organisasjoner, og spesielt EUs rammeprogram for forskning. EUs syvende rammeprogram spenner fra 2007-2013 og har tematiske underprogrammer som blant annet dekker skole og utdanning, læring, kommunikasjon og en rekke andre fagfelt som det forskes på ved UV. Også her er det mulig å danne allianser med fagmiljøer ved UV-fakultetet for å søke om midler.

Les mer om prosjektsamarbeid med UV.

Publisert 27. okt. 2010 15:17 - Sist endret 10. nov. 2010 19:11