Astrid Roe

Image of Astrid Roe
Norwegian version of this page
Phone +47-22844400
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Publications

View all works in Cristin

  • Roe, Astrid; Ryen, Jostein Andresen & Weyergang, Cecilie (2018). God leseopplæring med nasjonale prøver. Om elevers leseutfordringer I et mangfold av tekster. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02905-4.  206 s.

View all works in Cristin

  • Jensen, Linn Victoria Mørck; Roe, Astrid & Blikstad-Balas, Marte (2018). Hvor ble det av sjangrene?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (1), s 18- 23
  • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2017). Student surveys as measures of instructional quality.
  • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2017). What opportunities do students have to engage in writing during their language arts lessons?.
  • Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Hvor ofte får elevene anledning til å skrive i norsktimene på ungdomskolen – og hva skriver de?. Show summary
  • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Using classroom videos and student surveys to measure teaching practice.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:19 AM - Last modified Aug. 16, 2010 10:34 AM

Projects