Glenn Ole Hellekjær

Image of Glenn Ole Hellekjær
Norwegian version of this page
Phone +47-22857364
Mobile phone +47-92831622
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Other affiliations Faculty of Educational Sciences

Publications

 • Brevik, Lisbeth M.; Olsen, Rolf Vegar & Hellekjær, Glenn Ole (2016). The Complexity of Second Language Reading: Investigating the L1-L2 Relationship . Reading in a Foreign Language.  ISSN 0264-2425.  28(2), s 161- 182
 • Hellekjær, Glenn Ole (2016). Arbeidsrelevante engelskferdigheter - et udekket behov i norsk høyere utdanning : . UNIPED.  ISSN 1893-8981.  39(1), s 7- 23 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-01-02
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland; Aas, Marit & Hellekjær, Glenn Ole (2015). How do principals make sense of school leadership in Norwegian reorganised leadership teams?. School Leadership and Management.  ISSN 1363-2434.  35(1), s 62- 78 . doi: 10.1080/13632434.2014.992775
 • Hellekjær, Glenn Ole & Fairway, Tone Anita (2015). The mismatch between the unmet need for and supply of occupational English skills: an investigation of higher educated government staff in Norway. Higher Education.  ISSN 0018-1560.  70(6), s 1033- 1050 . doi: 10.1007/s10734-015-9882-x
 • Hellekjær, Glenn Ole & Hellekjær, Anne-Inger (2015). From tool to target language: Arguing the need to enhance language learning in English-medium instruction courses and programs, In  English-Medium Instruction in European Higher Education.  Mouton de Gruyter.  ISBN 978-1-61451-725-2.  10.  s 223 - 243
 • Hellekjær, Glenn Ole & Hellekjær, Anne-Inger (2015). Is Anglophone Complacency a Virtue of Necessity?: The Gap Between the Need for and Supply of Occupational Second Foreign Language Skills in Norwegian Business and Government. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  59(2), s 143- 161 . doi: 10.1080/00313831.2014.904412
 • Rødnes, Kari Anne; Hellekjær, Glenn Ole & Vold, Eva Thue (2014). Nye språklærere. Fagkunnskap og fagdidaktiske utfordringer, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  kap 9.  s 170 - 190
 • Hellekjær, Glenn Ole (2012). A Survey of English Use and Needs in Norwegian Export Firms. Hermes - Journal of Language and Communication Studies.  ISSN 0904-1699.  (48), s 7- 18
 • Hellekjær, Glenn Ole (2012). Fra Reform 94 til Kunnskapsløftet: en sammenligning av leseferdigheter i engelsk blant avgangselever i den videregående skolen, I: Therese Nerheim Hopfenbeck; Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02004-4.  Kapittel 11.  s 153 - 171
 • Hellekjær, Glenn Ole (2010). Language Matters: Assessing lecture comprehension in Norwegian English-medium higher education, In  Language Use and Language Learning in CLIL Classrooms.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978-90-272-0523-0.  Part III.CLIL at the tertiary level.  s 233 - 258
 • Hellekjær, Glenn Ole (2010). Lecture Comprehension in English-Medium Higher Education . Hermes - Journal of Language and Communication Studies.  ISSN 0904-1699.  45, s 11- 34
 • Hellekjær, Glenn Ole (2009). Academic English reading proficiency at the university level: A Norwegian case study . Reading in a Foreign Language.  ISSN 0264-2425.  21(2), s 198- 222
 • Hellekjær, Glenn Ole & Ellingsund, Astrid Ekroll (2009). Defining Washback: An overview of the field. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (2), s 20- 28
 • Hellekjær, Glenn Ole (2008). A Case for Improved Reading Instruction for Academic English Reading Proficiency. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  2(1)
 • Hellekjær, Glenn Ole (2008). Lesing som grunnleggende ferdighet: En utfordring for engelskfaget. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (4), s 10- 15
 • Hellekjær, Glenn Ole (2007). The Implementation of Undergraduate Level English Medium Programs in Norway: An Explorative Case Study, In Robert Wilkinson & Vera Zegers (ed.),  Researching Content and Language Integration in Higher Education.  Maastricht University Language Centre.  ISBN 978-90-5625-269-4.  6.  s 68 - 81
 • Svenhard, Britt W.; Servant, Kim; Hellekjær, Glenn Ole & Bøhn, Henrik (2007). Norway, In  Windows on CLIL : content and language integrated learning in the European spotlight.  Europees Platform.  faglig_bok_forlag.  s 139 - 146
 • Svenhard, Britt Wenche; Servant, Kim; Hellekjær, Glenn Ole & Bøhn, Henrik (2007). Norway, In Anne Maljers; David Marsh & Dieter Wolff (ed.),  Windows on CLIL.  European Platform for Dutch Education.  ISBN 978-90-74220-74-3.  14.  s 139 - 146
 • Hellekjær, Glenn Ole (2006). Screening criteria for English-medium programmes: a case study, In Robert Wilkinson (ed.),  Bridging the Assessment Gap in English-Medium Higher Education.  AKS-Verlag.  ISBN 3-925453-49-0.  Section 1.  s 43 - 60
 • Hellekjær, Glenn Ole (2004). Unprepared for English-medium instruction : a critical look at beginner students, In  Integrating Content and Language : meeting the challenge of a multilingual higher education.  University of Maastricht.  faglig_bok_institusjon.  s 147 - 161
 • Ibsen, Elisabeth Braathu & Hellekjær, Glenn Ole (2003). A Profile of Norwegian Teachers of English in the 10th Grade . Acta Didactica.  ISSN 1502-2013.  1, s 68- 86
 • Hellekjær, Glenn Ole (2003). Prepared for Higher Education?, In  Mellom plikt og rett – tanker om og arbeid med Kvalitetsreformen ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk.  Høgskolen i Østfold, Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk.  faglig_bok_institusjon.  s 137 - 153
 • Hellekjær, Glenn Ole (2003). Student reading of English textbooks, In Merja Koskela; Christer Laurén; Marianne Nordamnn & Nina Pilke (ed.),  Porta Scientae. Lingua specialis I-II. Proceedings from the 13th European Symposium on LSP.  University of Vaasa; Vaasa.  ISBN 951-683-980-0.  s 311 - 328
 • Hellekjær, Glenn Ole & Ibsen, Elisabeth (2003). A Profile of Norwegian Teachers of English in the 10th Grade, In  Teaching and Learning a Foreign or Second Language: Studies and Applications.  Universitetet i Oslo.  faglig_bok_institusjon.  s 68 - 86
 • Hellekjær, Glenn Ole & Westergaard, Marit R (2003). An exploratory survey of content learning through English at Nordic universities, In Charles van Leeuwen & Robert Wilkinson (ed.),  Multilingual Approaches in University Education: Challenges and practices.  Valkhof Pers.  ISBN 90-5625-1600.  Chapter 3.  s 65 - 80
 • Hellekjær, Glenn Ole & Westergaard, Marit R. (2003). An exploratory survey content learning through English at Nordic universities, In  Multilingual approaches in university education : challenges and practices.  Valkhof Pers : Universiteit Maastricht.  faglig_bok_institusjon.  s 65 - 80
 • Hellekjær, Glenn Ole & Wilkinson, Robert (2003). Trends in content learning through English at universities: a critical reflection, In  Multilingual Approaches in University Education: Challenges and Practices.  Universitetet i Maastricht.  faglig_bok_institusjon.  s 81 - 102
 • Hellekjær, Glenn Ole & Westergaard, Marit R (2002). An Exploratory Survey of Content Learning through English at Scandinavian Universities. Acta Didactica.  ISSN 1502-2013.  3, s 47- 61
 • Hellekjær, Glenn Ole & Westergaard, Marit R. (2002). An Exploratory Survey of Content Learning through English at Scandinavian Universities, In Aud Marit Simensen (ed.),  Teaching and Learning Foreign Languages, Acta Didactica 3.  University of Oslo, Unipub.  ISBN 82-90904-67-3.  s 47 - 61
 • Simensen, Aud Marit & Hellekjær, Glenn Ole (2002). Teacher education, In Michael Grenfell (ed.),  Modern Languages Across the Curriculum.  Routledge Mental Health.  ISBN 0-415-25483-3.  s 170 - 187
 • Hellekjær, Glenn Ole (2001). From the CLIL Classroom to Teacher Education: New Skills, new education Needed?, In Piet van de Craen (ed.),  The Multilingual Challenge.  Printulibro Intergrup, S.A. Barcelona.  ISBN 84-607-2274-0.  s 125 - 137
 • Hellekjær, Glenn Ole (2001). Proficiency Skills for Future English Teachers and other Professionals, In Eyvind Elstad (ed.),  Acta Didactica 5/2001.  Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Oslo.  ISBN 82-90904-64-9.  s 185 - 202
 • Hellekjær, Glenn Ole (2001). The Acid Test: From Upper-Secondary EFL Instruction to the Reading of English Textbooks at Norwegian Colleges and Universities, In Jutta Eschenbach & Theo Shewe (ed.),  Ûber Grenzen gehen-Kommunikation zwischen Kulturen und Unternehmen: Festschrift für Ingrid Neumann.  Høgskolen i Østfold: Sarpsborg.  ISBN 82-7825-092-8.  s 289 - 303
 • Hellekjær, Glenn Ole (2001). The Bare Necessities: Proficiency Skills for Future English Teachers and other Professionals. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (2), s 17- 23
 • Hellekjær, Glenn Ole & Wilkinson, Robert (2001). Content and Language integrated Learning (CLIL) in Higher Education: An Issue Raising Workshop, In Felix Mayer (ed.),  Language for Special Purposes: Perspectives for the New Milennium.  Gunter Narr Verlag, Tübingen.  ISBN 3-8233-5852-9.  s 398 - 408
 • Hellekjær, Glenn Ole (2000). Foreign Language Instruction in a New Perspective: Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Higher Education. Fachsprache.  ISSN 1017-3285.  4, s 158- 173
 • Hellekjær, Glenn Ole (2000). Good Neighbors and Faraway Friends: Regional Dimensions of International Education: En konferanserapport fra the EAIE konferansen i Maastricht 1 til 4 desember 1999. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  3
 • Paulsen, Torbjørn Rage & Hellekjær, Glenn O. (1999). Seeing is Believing: CuSeeMe-Inexpensive Video-conferencing. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (4), s 28- 32
 • Hellekjær, Glenn Ole & Paulsen, Torbjørn (1999). Seeing is Believing:CuSeeMe-Inexpensive Video-conferencing. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (4), s 28- 32
 • Hellekjær, Glenn Ole; Beier, Rudolf; Bierbaumer, Peter; Möhn, Dieter & Wieser, Josef (1998). Teaching LSP: Methods and Misconceptions. Fachsprache.  ISSN 1017-3285.  (03.apr), s 149- 155
 • Hellekjær, Glenn Ole & Leganger, Anne-Berit (1998). Språk og Språkundervisning. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (3), s 20- 27

View all works in Cristin

 • Hellekjær, Glenn Ole (2010). Språkmakt og avmakt: Bruk av og behov for fremmedspråk i statsforvaltningen. Fremmedspråksenteret.  ISBN 978-82-8195-048-1.  62 s.
 • Hellekjær, Glenn Ole (2007). Fremmedspråk i norsk næringsliv- engelsk er ikke nok!. Fremmedspråksenteret.  ISBN 978-82-8195-004-7.  78 s.

View all works in Cristin

 • Hellekjær, Glenn Ole (2016). Lost opportunities? Noen tanker om tapte muligheter i dagens engelskundervisning. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 68- 71
 • Hellekjær, Glenn Ole (2014). Forskning på tvers: Et kritisk blikk på språklærerutdanningen . Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  4, s 82- 87
 • Hellekjær, Glenn Ole (2012). Engelsk programfag – to års engelskundervisning uten å bli bedre lesere. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 23- 29
 • Hellekjær, Glenn Ole (2012). Engelsk-faget som ikke utfordrer elevene i den videregående skole . Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  (2), s 30- 33
 • Hellekjær, Glenn Ole (2011). Videregående opplæring: Erfaringer med eksamen på engelsk. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 42- 45
 • Hellekjær, Glenn Ole (2010). François Grin, Claudio Sfreddo & François Villancourt: The Economics of the Multilingual Workplace Bokanmeldelse. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  4(1) . doi: ISBN 978-0-415-80018-1
 • Hellekjær, Glenn Ole & Räsänen, Anne (2010). Introduction to Thematic Section: Lecture Comprehension and Learning in English-Medium Instruction in Higher Education . Hermes - Journal of Language and Communication Studies.  ISSN 0904-1699.  45, s 7- 9
 • Hellekjær, Glenn Ole (2009). Assessing Lecture Comprehension in English-Medium Higher Education: A Norwegian Case Study.
 • Hellekjær, Glenn Ole (2009). Har tysk og fransk en framtid innen norsk utdanning?.
 • Hellekjær, Glenn Ole (2008). Ny engelskeksamen med alle hjelpemidler. Nye krav eller ny nivåsenking?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 56- 61
 • Hellekjær, Glenn Ole (2008). Quality Issues in English-Medium Instruction: Norwegian Students’ Aural and Oral Proficiency in Non-Elective Courses.
 • Hellekjær, Glenn Ole (2007). Fremmedspråk i norsk næringsliv-en behovsanalyse. Kan det være på tide men slik debatt i Danmark også?. Sprogforum.  ISSN 0909-9328.  (41), s 5- 7
 • Hellekjær, Glenn Ole (2007). Reading: From a Forgotten to a Basic Skill. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  2, s 23- 29
 • Hellekjær, Glenn Ole; Doetjes, Gerke & Trandem, Beate (red.) (2007). Fremmedspråk i norsk næringsliv - engelsk er ikke nok! .
 • Hellekjær, Glenn Ole & Ibsen, Elisabeth Braathu (2007). Hvor kommer idéene fra?. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  2, s 3- 7
 • Ibsen, Elisabeth Braathu & Hellekjær, Glenn Ole (2007). Hvor kommer ideene fra?. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (2), s 3- 7
 • Hellekjær, Glenn Ole (2006). EXAMINATIONS IN UNDERGRADUATE LEVEL ENGLISH MEDIUM PROGRAMS AT THE UNIVERSITY OF OSLO .
 • Hellekjær, Glenn Ole (2006). Lesing og IKT i faget engelsk .
 • Hellekjær, Glenn Ole & Kvam, Sigmund (2006). Engelsk er ikke nok: En foreløpig rapport om bruken av fremmedspråk i norsk næringsliv i 2005 .
 • Kvam, Sigmund & Hellekjær, Glenn Ole (2006). Engelsk er ikke nok : en foreløpig rapport om bruken av fremmedspråk i norsk næringsliv i 2005.
 • Kvam, Sigmund & Hellekjær, Glenn Ole (2006). Engelsk er ikke nok: En forløbig rapport om bruken av fremmedspråk i norsk næringsliv i 2005.
 • Svenhard, Britt W.; Hellekjær, Glenn Ole & Hokstad, Leif Martin (2006). Lesing og IKT i faget engelsk.
 • Hellekjær, Glenn Ole (2005). The Acid Test: Does Upper Secondary EFL Instruction Effectively Prepare Norwegian Students for the Reading of English Textbooks at Colleges and Universities.
 • Bøhn, Henrik; Svenhard, Britt W.; Hellekjær, Glenn Ole & Servant, Kim (2005). A Survey of Content and Language Integrated Learning in Norwegian Schools in the 2004-2005 School Year .
 • Hellekjær, Glenn Ole (2005). The Acid Test: Does Upper Secondary EFL Instruction Effectively Prepare Norwegian Students for the Reading of English Textbooks at Colleges and Universities .
 • Hellekjær, Glenn Ole (2003). Invited Section 3: Content and synergy- panel discussion .
 • Hellekjær, Glenn Ole (2003). Unprepared for English-medium instruction: A critical look at beginner students .
 • Hellekjær, Glenn Ole (2002). An Exploratory Survey of Content Learning through English at Nordic Universities.
 • Hellekjær, Glenn Ole & Westergaard, Marit R (2001). An Exploratory Survey of Content Learning through English at Scandinavian Universities.
 • Hellekjær, Glenn Ole (2001). A Survey of Student Reading of English Textbooks in Higher Education.
 • Hellekjær, Glenn Ole & Westergaard, Marit R. (2001). An Exploratory Survey of Content Learning through English at Scandinavian Universities.
 • Hellekjær, Glenn Ole & Wilkinson, Robert (2001). Trends in Content Learning through English at Universities: A Critical Reflection.
 • Hellekjær, Glenn Ole (2000). CLIL in Higher Education. EuroClic Bulletin.  (7)
 • Hellekjær, Glenn Ole (2000). From the CLIL Classroom to Teacher Education: New Skills, New Knowledge Needed?.
 • Hellekjær, Glenn Ole (2000). International programmes in higher education: learning through a foreign language or content and language integrated learning. No. Workshop session 7.05.
 • Paulsen, Torbjørn Rage & Hellekjær, Glenn O. (1999). Internet Video-Conferencing.
 • Hellekjær, Glenn Ole (1999). Blikk for bilingval undervisning: Lærebokforlagets engelsk-norske lærebok i samfunnslære for den videregående skole. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  32(1), s 11
 • Hellekjær, Glenn Ole; Lundquist, Lita; Picht, Heribert & Qvistgard, Jaques (1999). First Encounters with ESP Textbooks in Norwegian Higher Education: A Pilot Survey.
 • Hellekjær, Glenn Ole & Paulsen, Torbjørn (1999). Internet Video-Conferencing.
 • Hellekjær, Glenn Ole (1998). Report Workshop No. 18/97, Graz 21-25 October. Redefining Formal Foreign Language Instruction for a Bilingual Environment.
 • Hellekjær, Glenn Ole (Ed.) (1998). Report Workshop No. 18/97, Graz 21-25 October. Redefining Formal Foreign Language Instruction for a Bilingual Enviromenment.
 • Hellekjær, Glenn Ole; Maljers, Anne; Schemm, Ylann; de Jonge, Koen Janse; Marsh, David; Marsland, Bruce & Urban, France (1998). New Approach Needed or Teaching as Usual? Formal FL Instruction in a Bilingual Environment . ?.  (4), s 4- 4

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:21 AM - Last modified Aug. 16, 2010 12:26 PM