Harald Eriksen

Academic interests

Assessment, formative assessment and feedback, teacher education, teacher professionalism, Norwegian language arts didactics, history didactics.

Teaching

History didactics PPU3310, 3220 og 3510/20D.

Forskningsmetode og oppgaveforberedelse, DIDMET4200.

Elementary Norwegian at The international summer school (UiO): NORA0110, NORA0120, NORA0130.

Supervision, master Norwegian language arts didactics.

Background

Cand.philol in Nordic/Norwegian Language and literature, Teacher education, Cand.mag with the subjects History, History of ideas, Literature, and Nordic/Norwegian Language arts.

Lecturer/teacher at Elvebakken upper secondary School (2000-2013), as language teacher at The international summer School (2000-2010), literature critic, language consultant and more.

Publications

Eriksen, H. (2017). Vurdering for læring i norskfaget: Om lærerens skriftlige tilbakemeldinger på skriftlige tekster. Acta Didactica Norge, 11(1), 26-sider.

  • Eriksen, Harald (2017). Vurdering for læring i norskfaget: Om lærerens skriftlige tilbakemeldinger på skriftlige tekster. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  1(11) . doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.4078
  • Lejonberg, Eli; Eriksen, Harald; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2016). Undervisningsvurdering som utgangspunkt for lærerstudenters profesjonelle vekst: Kan elevers vurdering av lærerstudenter være nyttig?, I: Marit Ulvik; Hanne Riese & Dag Roness (red.),  Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2005-2.  kapittel 7.  s 133 - 157
  • Vold, Eva Thue; Eriksen, Harald; Kvamme, Ole Andreas & Scheie, Janne T. (2015). Integrerte uker ved ILS - intensjon, evaluering og videreføring, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 15.  s 170 - 185

View all works in Cristin

  • Eriksen, Harald (2017). Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om forhold som kan forklare elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk.
  • Eriksen, Harald; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas & Elstad, Eyvind (2017). When Pupils Evaluate Student Teachers: Does Anonymous Evaluation by Pupils Provide Useful Information?.
  • Eriksen, Harald (2016). Vurdering for læring i skriveopplæringen: norsklæreres tilbakemeldinger til egne elever.
  • Eriksen, Harald & Elstad, Eyvind (2015). Antecedents for teacher student’s perceived usefulness of teacher evaluation.

View all works in Cristin

Published Oct. 9, 2013 2:36 PM - Last modified Sep. 15, 2017 1:12 PM