haralder

Image of person
Could not get user data from external service

Academic interests

Assessment, formative assessment and feedback, teacher education, teacher professionalism, Norwegian language arts didactics, history didactics.

Teaching

History didactics PPU3310, 3220 og 3510/20D.

Forskningsmetode og oppgaveforberedelse, DIDMET4200.

Elementary Norwegian at The international summer school (UiO): NORA0110, NORA0120, NORA0130.

Supervision, master Norwegian language arts didactics.

Background

Cand.philol in Nordic/Norwegian Language and literature, Teacher education, Cand.mag with the subjects History, History of ideas, Literature, and Nordic/Norwegian Language arts.

Lecturer/teacher at Elvebakken upper secondary School (2000-2013), as language teacher at The international summer School (2000-2010), literature critic, language consultant and more.

Publications

Eriksen, H. (2017). Vurdering for læring i norskfaget: Om lærerens skriftlige tilbakemeldinger på skriftlige tekster. Acta Didactica Norge, 11(1), 26-sider.

  • Eriksen, Harald (2017). Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om sammenheng mellom graden av VfL-praksis og elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk. Nordic Journal of Literacy Research.  ISSN 2464-1596.  3 . doi: http://dx.doi.org/10.23865/njlr.v3.683 Full text in Research Archive.
  • Eriksen, Harald (2017). Vurdering for læring i norskfaget: Om lærerens skriftlige tilbakemeldinger på skriftlige tekster. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  11(1), s 1- 26 Full text in Research Archive.
  • Lejonberg, Eli; Eriksen, Harald; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2016). Undervisningsvurdering som utgangspunkt for lærerstudenters profesjonelle vekst: Kan elevers vurdering av lærerstudenter være nyttig?, I: Marit Ulvik; Hanne Riese & Dag Roness (red.),  Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2005-2.  kapittel 7.  s 133 - 157
  • Vold, Eva Thue; Eriksen, Harald; Kvamme, Ole Andreas & Scheie, Janne T. (2015). Integrerte uker ved ILS - intensjon, evaluering og videreføring, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 15.  s 170 - 185

View all works in Cristin

  • Eriksen, Harald (2017). Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om forhold som kan forklare elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk.
  • Eriksen, Harald; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas & Elstad, Eyvind (2017). When Pupils Evaluate Student Teachers: Does Anonymous Evaluation by Pupils Provide Useful Information?.
  • Eriksen, Harald (2016). Vurdering for læring i skriveopplæringen: norsklæreres tilbakemeldinger til egne elever.
  • Eriksen, Harald & Elstad, Eyvind (2015). Antecedents for teacher student’s perceived usefulness of teacher evaluation.

View all works in Cristin

Published Oct. 9, 2013 2:36 PM - Last modified Sep. 15, 2017 1:12 PM