Joke Dewilde

Image of Joke Dewilde
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

 • Multilingualism in education
 • Voices from the margins, social justice and empowerment 
 • Bilingual teachers and collaboration with other teachers
 • Multilingual literacy and identity, translanguaging and translation, transnational literacy practices, writing in and outside of school
 • Multicultural school and community events as a means for inclusion
 • Participant- and context-sensitive methods, linguistic ethnography, sociolinguistics in educational settings, discourse analysis, discursive shadowing

Background

 • PhD from Faculty of Educational Sciences, University of Oslo, Norway (2008–2013)
 • MA in English language and literature from Faculty of Humanities, University of Oslo, Norway (2000–2003)
 • BA in English, Norwegian, multicultural education and North American area studies, Hedmark University College (now: Inland Norway University of Applied Sciences) and University of Oslo, Norway (1998–2003)

Positions held

 • Associate Professor of Multilingualism in Education at the Department of Teacher Education and School Research, University of Oslo, Norway (From 2017)
 • Postdoctoral fellow at the Department of Teacher Education and School Research, University of Oslo, Norway (2015–2017)
 • Adjunct Associate Professor of Education at Inland Norway University of Applied Sciences, Norway (10% from 2015)
 • Associate Professor of Education, Inland Norway University of Applied Sciences, Norway (2013–2015)
 • PhD candidate at the Faculty of Educational Sciences, University of Oslo, financed by Hedmark University College, Norway (2008–2013)
 • Assistant Professor of English, Hedmark University College, Norway (2006–2007)

Mobility and collaboration

Research projects

Other duties

 • Associate editor for the Nordic journal Acta Didactica Norge (from 2015)
 • Postdoctoral deputy for the Council of Research Affairs at the Faculty of Educational Sciences, University of Oslo (2017–2018)
 • Director of studies for BA bilingual teachers, Hedmark University College (2013–2014)
 • PhD deputy for the Research and Development Committee, Hedmark University College (2009–2011)

Teaching and supervision

Teaching and supervision on topics related to multilingualism in education and qualitative methodology at MA and PhD level

 • UV9118 Observation methodology (PhD)
 • UV9918V4 Researching multilingualism in education (PhD)
 • Supervisor for PhD candidate Jonas Iversen (Inland Norway University of Applied Sciences, Norway) (2017–2020)
 • Supervisor for PhD candidate Ingrid Rodrick Beiler (University of Oslo, Norway) (2016–2020) 
 • DIFO4001 Didaktisk forskningsmetode: Design og innsamling av data [Didactical research method: Design and collection of data] (MA)
 • DIFO4015 Didaktisk forskningsmetode med praksis: Analyse og framstilling av data [Didactical research method with practicum: Analysis and writing up data] (MA)
Tags: Nordic, multilingualism, linguistic ethnography, sociolinguistics, Literacy

Publications

 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne & Skrefsrud, Thor-Andre (2018). International week in a Norwegian school. A qualitative study of the participant perspective. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  62(3), s 474- 486 . doi: 10.1080/00313831.2017.1306800 Full text in Research Archive.
 • Daugaard, Line Møller & Dewilde, Joke (2017). Flerspråklige lærere som opfindere - i danske og norske skoler. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  12(1), s 6- 22 . doi: 10.18261/issn.2535-3381-2017-01-02 Full text in Research Archive.
 • Dewilde, Joke (2017). Multilingual Young People as Writers in a Global Age, In  New Perspectives on Translanguaging and Education.  Multilingual Matters.  ISBN 9781783097807.  5.  s 56 - 71 Full text in Research Archive.
 • Dewilde, Joke (2017). Translation and translingual remixing: A young person developing as a writer. International Journal of Bilingualism.  ISSN 1367-0069. . doi: 10.1177/1367006917740975
 • Dewilde, Joke (2016). «Det er bare i hjertet mitt.» Portrett av en transspråklig ungdom som diktskriver. Skandinaviske Sprogstudier.  ISSN 1904-7843.  7(2), s 46- 62 Show summary
 • Dewilde, Joke & Creese, Angela (2016). Discursiv shadowing in linguistic ethnography: Situated practices and circulating discourses in multilingual schools. Anthropology & Education Quarterly.  ISSN 0161-7761.  47(3), s 329- 339 . doi: 10.1111/aeq.12158 Show summary
 • Dewilde, Joke & Skrefsrud, Thor-Andre (2016). Including alternative stories in the mainstream. How transcultural young people in Norway perform creative cultural resistance in and outside of school. International Journal of Inclusive Education.  ISSN 1360-3116.  20(10), s 1032- 1042 . doi: 10.1080/13603116.2016.1145263 Show summary
 • Kulbrandstad, Lars Anders & Dewilde, Joke (2016). Nyankomne barn og unge i den norske utdanningskonteksten. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  11(2), s 13- 33 Full text in Research Archive.
 • Dewilde, Joke & Igland, Mari-Ann (2015). "No problem, janem": en transspråklig tilnærming til flerspråklige elevers skriving., I: Anne Golden & Elisabeth Selj (red.),  Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  Kap. 6.  s 109 - 126
 • Dewilde, Joke & Skrefsrud, Thor-Andre (2015). Kvalifisering i det flerkulturelle samfunnet. Dobbeltkvalifiseringsbegrepet sett i lys av et transkulturelt og transspråklig perspektiv, I: Stephen R Dobson; Lars Anders Kulbrandstad; Sigrun Sand & Thor-Andre Skrefsrud (red.),  Dobbeltkvalifisering. Perspektiver på kultur, utdanning og identitet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0313-3.  Kapittel 4.  s 61 - 82
 • Dewilde, Joke (2014). Discursive shadowing as a methodological approach in a study of bilingual teachers, In Geri Smyth & Ninetta Santoro (ed.),  Methodologies for researching cultural diversity in education. International perspectives.  Trentham Books.  ISBN 9781858565231.  1.  s 1 - 13 Show summary
 • Dewilde, Joke & Kulbrandstad, Lars Anders (2014). Recruitment and certification of immigrant teachers: Roles and requirements. International Journal of Education for Diversities.  ISSN 2242-7430.  3, s 37- 64
 • Dewilde, Joke Ingrid (2009). Teacher collaboration: A study of topics in planning sessions between a science and a bilingual teacher, In Bjørg-Karin Ringen (ed.),  Teacher diversity in diverse schools - challenges and opportunities for teacher education.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-170-9.  -.  s 267 - 283 Show summary

View all works in Cristin

 • Dewilde, Joke Ingrid (2018). «It’s just in my heart»: A Portrait of a Translingual Young Person as a Writer of Poetry, In Lars Anders Kulbrandstad; Thor Ola Engen & Sidsel Lied (ed.),  Norwegian perspectives on education and cultural diversity.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 9781527505872.  Chapter five.  s 103 - 120
 • Dewilde, Joke Ingrid (2018). Sosiolingvistisk forskning på flerspråklighet i utdanningskontekster med et enspråklig ideal. Metodiske muligheter og utfordringer.
 • Dewilde, Joke Ingrid (2018). Translation and translingual remixing in writing. Show summary
 • Dewilde, Joke; Iversen, Jonas & Skrefsrud, Thor Andre (2018). Hamar-skolens opplæring av nyankomne. Hamar arbeiderblad.
 • Dewilde, Joke (2017). En flerspråklig ungdoms utvikling som transspråklig skriver. Show summary
 • Dewilde, Joke (2017). Plurilingualism in language education policy in Norway.
 • Dewilde, Joke (2017). Språkvett. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 38
 • Dewilde, Joke (2017). To flerspråklige ungdommers koran-inspirerte skrivepraksiser i Norge.
 • Dewilde, Joke (2017). Translingual writing and the construction of multiple identities.
 • Dewilde, Joke (2017). Ungdommer som transspråklige skrivere. Show summary
 • Dewilde, Joke Ingrid (2017). Transnasjonale ungdommers koraninspirerte skrivepraksiser – fra grenseland til sentrum. Show summary
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne & Skrefsrud, Thor Andre (2017). Internasjonale uker i skolen: Eksotiske happenings eller inkluderende praksiser?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 30- 35
 • Dewilde, Joke (2016). Bollywood i skolen.
 • Dewilde, Joke (2016). Dikt skrevet av grunnskoleelever i en innføringsklasse.
 • Dewilde, Joke (2016, 16. mars). Flerspråklige ungdommer skriver seg kompetente. [Internett].  forskning.no.
 • Dewilde, Joke (2016). Flerspråklige ungdommer som skrivere på skolen og i fritiden.
 • Dewilde, Joke (2016). "I dine øyne er jeg fortapt". Flerspråklige skrivere i skolen. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 68- 71
 • Dewilde, Joke (2016). “Like in the movies I see, with love and that.” A young person writing Bollywood inspired poems in and outside of school.
 • Dewilde, Joke (2016). "Og så pleide han å lage dikt for meg og sang den høyt" - Sent ankomne ungdommer som skrivere. Lisetten.  ISSN 1101-5128.  1, s 18- 20
 • Dewilde, Joke (2016). "Og så pleide han å lage dikt for meg og sang den høyt". Sent ankomne ungdommer som skrivere.
 • Dewilde, Joke (2016). Sent ankomne ungdommer som skrivere på skolen og i fritiden.
 • Dewilde, Joke (2016). Sluttleser for stipendiat Uffe Ladegaard.
 • Dewilde, Joke (2016). Språktrening med nyankomne voksne - et arbeid med helt spesielle muligheter.
 • Dewilde, Joke (2016). "Trist" - En collage av responsen til nyankomne elever på Andrea Gjestvangs fotoutstilling "Tilbake" om langtidsværende asylbarn som er blitt returnert.
 • Dewilde, Joke (2016). "Trist". Collage med tekster fra elever i grunnskoleklassen for nyankomne som respons på Andrea Gjestvangs fotoutstilling "Tilbake".
 • Dewilde, Joke (2016). Ungdommer med kort botid som skrivere.
 • Dewilde, Joke (2016). Ungdommer med kort botid som skrivere på skolen og på fritiden.
 • Dewilde, Joke (2016). Å bli kjent med ungdommer med kort botid - nye forståelser av skriving.
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne & Skrefsrud, Thor-Andre (2016). Hvorfor et seminar om internasjonale uker i skolen? Presentasjon av et forskningsprosjekt. Show summary
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne & Skrefsrud, Thor-André (2016). Internasjonale uker i skolen – inkluderende praksis eller eksotiske happenings?.
 • Kjørven, Ole Kolbjørn; Dewilde, Joke; Skrefsrud, Thor André & Skaret, Anne (2016). Tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet.
 • Skrefsrud, Thor-Andre; Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Engen, Thor Ola; Alstad, Gunhild Tomter; Kulbrandstad, Lars Anders; Kulbrandstad, Lise Iversen; Monsen, Marte & Randen, Gunhild Tveit (2016). Nyankomne elever. Hamar arbeiderblad.  s 18 . doi: http://www.h-a.no/debatt/nyankomne-elever
 • Dewilde, Joke (2015). How transcultural youth create places and spaces in writing. Show summary
 • Dewilde, Joke (2015). “I love you, teiamo, Eg elsker deg og myliu tave». How youth construct place/space in writing. Show summary
 • Dewilde, Joke (2015). Immigrant young people's writing of autoethnographic texts on Facebook.
 • Dewilde, Joke (2015). Innblikk i sent ankomne ungdommer som skrivere.
 • Dewilde, Joke (2015). Involvering av foreldre.
 • Dewilde, Joke (2015). Perspektiver på det flerspråklige klasserommet. Sent ankomne elever som eksempel.
 • Dewilde, Joke (2015). Perspektiver på tekstskriving av ungdom med kort botid.
 • Dewilde, Joke (2015). Research on ‘successful immigrant students’. A critical approach to research ethics and methodology.
 • Dewilde, Joke (2015). Tospråklige lærere som norsklærere. Show summary
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne & Skrefsrud, Thor-Andre (2015). Inclusive practices or exotic happenings? A study of a Global Focus Week at a Norwegian primary school.
 • Dewilde, Joke & Skrefsrud, Thor-Andre (2015). Creating cultural and linguistic resistance. Stories from Norwegian teachers.
 • Dewilde, Joke (2014). 'A research ethics on the move'. Discursive shadowing in multilingual settings.
 • Dewilde, Joke (2014, 18. september). Doktorgradsstafett: Ambulerende lærere. [TV].  NRK Hedmark og Oppland nett-tv.
 • Dewilde, Joke (2014). Flerspråklighet - en ressurs.
 • Dewilde, Joke (2014). Heteroglossia, transspråking og identitet. Et hørespill i norskfaget skrevet av ungdommer med kort botid.
 • Dewilde, Joke (2014). I don't know what I want to participate in, but I can think a bit about it. Developing participant-sensitive methodology in a study of young people.
 • Dewilde, Joke (2014). Kommunikasjon mellom skole og minoritetshjem. En tospråklig lærers utfordringer og muligheter.
 • Dewilde, Joke (2014, 18. mars). Mangler lærere med innvandrerbakgrunn.  Aftenposten, Osloby, nyheter.
 • Dewilde, Joke (2014). Norsk skole i det 21. århundre.
 • Dewilde, Joke (2014). Response in intercultural writing processes.
 • Dewilde, Joke (2014). Språk, kultur og læring.
 • Dewilde, Joke (2014, 18. mars). Tospråklige lærere en fordel.  Aftenposten.
 • Dewilde, Joke (2014). Tospråklige lærere i norsk skole. Roller og samarbeid med andre lærere.
 • Dewilde, Joke (2014). Tospråklige læreres situasjon.
 • Dewilde, Joke (2014). Ungdommer med kort botid. Hvem er de? Hva slags opplæring får de?.
 • Dewilde, Joke (2014). Ungdommer med kort botid. Produksjon og analyse av materiale.
 • Dewilde, Joke (2014). When six Somali parents unexpectedly cross our path. Feelings of loyalty and researcher responsibility. Show summary
 • Dewilde, Joke; Kulbrandstad, Lars Anders & Skrefsrud, Thor-Andre (2014). Suksess med integrering i skolen. Hamar arbeiderblad.  s 21
 • Dewilde, Joke & Skrefsrud, Thor-Andre (2014). Learning Spaces for Inclusion and Social Justice.
 • Kulbrandstad, Lars Anders & Dewilde, Joke (2014). Government initiatives to diversify the teacher corps in Norway – why so little success?.
 • Kulbrandstad, Lars Anders & Dewilde, Joke (2014). Myndighetenes tiltak for å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn til læreryrket – hvorfor er så lite oppnådd?.
 • Dewilde, Joke (2013). Ambulerende tospråklige lærere: Muligheter og utfordringer for lærersamarbeid. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4) Show summary
 • Dewilde, Joke (2013). Ambulerende tospråklige lærere: Muligheter og utfordringer for lærersamarbeid.
 • Dewilde, Joke (2013). Den tospråklige læreren som deltaker og oversetter på et foreldremøte.
 • Dewilde, Joke (2013). Den tospråklige lærerens mangfoldige samarbeidsmåter.
 • Dewilde, Joke (2013). Heteroglossia in the multilingual classroom: Challenges and opportunities for teaching and teacher collaboration. Show summary
 • Dewilde, Joke (2013). Nyankomne ungdommer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 3
 • Dewilde, Joke (2013). Sent ankomne elever i ungdomsalder. Om elevgruppa, tilrettelegging av opplæringa og lærersamarbeid.
 • Dewilde, Joke (2013). Skygging i en studie av tospråklige lærere.
 • Dewilde, Joke (2013). Ungdommer med kort botid: Samarbeid mellom skole og hjem.
 • Dewilde, Joke; Hvistendahl, Rita Elisabeth; Dobson, Stephen R & Igland, Mari-Ann (2013). Ambulating teachers: A case study of bilingual teachers and teacher collaboration.
 • Dewilde, Joke & Kulbrandstad, Lars Anders (2013). Recruitment of teachers with an immigrant background - Acceptance and requirements.
 • Dewilde, Joke (2012). Språket i The Spiral. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 4
 • Dewilde, Joke Ingrid (2011). Strict Separation and Flexible Multiplicity: Discussing a Bilingual Teacher’s Job at a Teachers’ Meeting.
 • Dewilde, Joke Ingrid (2011). Tospråklige og andre lærere i samarbeid om opplæringen for flerspråklige elever.
 • Dewilde, Joke; Kulbrandstad, Lars Anders & Lauritsen, Kirsten (2011). Research overview on diverse teachers/assistants - Norway. Show summary
 • Dewilde, Joke Ingrid (2010). Shadowing bilingual teachers in a study of teacher collaboration. Show summary
 • Dewilde, Joke Ingrid (2010). Skygging i en studie av lærersamarbeid. Show summary
 • Dewilde, Joke Ingrid (2010). Tospråklige lærere og lærersamarbeid. Show summary
 • Dewilde, Joke Ingrid (2010). Translanguaging as bilingual pedagogy and collaboration strategy in a multilingual classroom. Show summary
 • Dewilde, Joke Ingrid (2009). Leksehjelp ved å stryke foreldrenes kompetanse. Show summary
 • Dewilde, Joke Ingrid (2009). Lesekulturer og familielæring. Show summary
 • Dewilde, Joke Ingrid (2009). Lærersamarbeid omkring opplæringen til nyankomne minoritetsspråklige elever. Show summary
 • Dewilde, Joke Ingrid (2009). Lærersamarbeid: muligheter og utfordringer. Show summary
 • Dewilde, Joke Ingrid (2009). Studying teacher collaboration through shadowing and peripheral-membership observation. Show summary

View all works in Cristin

Published Apr. 7, 2015 12:00 PM - Last modified June 19, 2018 8:25 AM