Jonas Bakken

Image of Jonas Bakken
Norwegian version of this page
Phone +47-22845848
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

Add information about academic fields of interest.

Teaching

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Higher education and employment history

Brief introduction to previous education and employment.

Honoraria

 • <Name of prize and (if applicable) link 1>
 • <Name of prize and (if applicable) link 2>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Cooperation

 

Publications

 • Bakken, Jonas (2016). Retorikk og muntlig kreativitet, I: Kåre Kverndokken (red.),  101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1799-1.  Kapittel 2.  s 35 - 49
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2016). Forståelser av skjønnlitteratur og sakprosa i norskfagets oppgavekultur . Sakprosa.  ISSN 1891-5108.  8(3), s 1- 36 Full text in Research Archive
 • Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd & Bakken, Jonas (2015). Forskere i norske avisers dekning av skole . Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  9(1), s 19
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Hva er profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i lærerutdanningen?, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kap 10.  s 117 - 126
 • Bakken, Jonas (2014). Beretningen om en akademisk omvendelse, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Del I, kapittel 1.  s 25 - 37
 • Bakken, Jonas (2014). Disputaser i Edda gjennom 100 år. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (3), s 241- 254
 • Bakken, Jonas & Sollid, Hilde (2014). Forskende lærerstudenter , I: Anne Beate Reinertsen; Berit Groven; Kerstin Agneta Knutas & Astri Holm (red.),  FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-04215.  Kapittel 2.  s 12 - 18
 • Kjeldsen, Jens Elmelund & Bakken, Jonas (2014). Talernes fortolkere . Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (65), s 55- 72
 • Lund, Andreas; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). Teacher education as design: technology-rich learning environments and trajectories . Seminar.net : Media, technology and lifelong learning.  ISSN 1504-4831.  10(2)
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). What does professional digital competence mean in teacher education? . Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  2014(4), s 281- 299
 • Bakken, Jonas; Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2013). Lærerutdanning som design: teknologirike læringsforløp og omgivelser , I: Trine Fossland; Kirsti Rye Ramberg & Eva Gjerdrum (red.),  Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus.  Norgesuniversitetet.  ISBN 978-82-91308-54-8.  Kapittel 14.  s 157 - 164
 • Bakken, Jonas & Graver, Hans Petter (2013). Juss og retorikk, I: Jonas Bakken & Hans Petter Graver (red.),  Juss, språk og retorikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1485-3.  Innledning.  s 11 - 17
 • Bakken, Jonas (2011). Den retoriske forelesningen, I: Arne Skodvin; Karl Henrik Flyum; Geir Knudsen & Eva Simonsen (red.),  Forelesningens kunst.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-499-5.  Kapittel 2.  s 15 - 27
 • Bakken, Jonas (2010). Edda og litteraturhistorikernes skjulte kritikk, I: Sissel Furuseth; Jahn Thon Holljen & Eirik Vassenden (red.),  Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2718-5.  Kapittel 11.  s 169 - 177
 • Bakken, Jonas (2010). Hvordan velge tekster til en sakprosakanon, I: Kirsten Kalleberg & Astrid Kleiveland (red.),  Sakprosa i skolen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0921-7.  Kapittel 1.  s 19 - 25
 • Bakken, Jonas (2010). Sakprosakritikk og kriterier. Anmeldelsenes funksjon i norsk dagspresse. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (2)
 • Bakken, Jonas (2009). Dobbelt fleksibel etter- og videreutdanning, I: Susanne Anette Kjekshus Koch (red.),  Ringer i vann. Lenge leve fleksibel læring ved Universitetet i Oslo.  Fleksibel læring, UiO.  ISBN 978-82-997407-3-9.  Kapittel 4.
 • Bakken, Jonas (2009). Retorisk skrivepedagogikk. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  2, s 32- 40
 • Bakken, Jonas (2008). Framveksten av det flerkulturelle norskfaget. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2), s 16- 25
 • Bakken, Jonas; Flyum, Karl Henrik & Østmoe, Tor Ivar (2008). Vitenskap og retorikk. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (47), s 6- 8
 • Bakken, Jonas (2007). Digitale verktøy i norskfaget. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (1), s 11- 20
 • Bakken, Jonas (2007). Kunsten å overtale sine forskerkolleger. En introduksjon til vitenskapsretorikken. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  19(1), s 3- 6
 • Bakken, Jonas (2004). Kunsten å gå amok. Endre Lund Eriksens "Pitbull-Terje går amok", I:  Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0113-9.  Artikkel.  s 193 - 203
 • Bakken, Jonas (2004). Nyskapende faglitteratur - to fulltreffere og ett godt forsøk, I: Per Olav Kaldestad & Karin Beate Vold (red.),  Årboka. Litteratur for barn og unge 2004.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6335-1.  Ny litteratur 2003.  s 133 - 137

View all works in Cristin

 • Bakken, Jonas (2014). Retorikk i skolen. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021447.  138 s.
 • Bakken, Jonas & Graver, Hans Petter (red.) (2013). Juss, språk og retorikk. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1485-3.  224 s.
 • Bakken, Jonas (2009). Retorikk i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01519-4.  128 s.

View all works in Cristin

 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2017, 09. juni). Lærebøkene bryt med læreplanen.  Dag og tid.
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2017, 24. mai). Norsklærebøkene følgjer ikkje med i tida . [Fagblad].  Apollon.
 • Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd & Bakken, Jonas (2016). Tekstkulturell dannelse gjennom oppgaver i lærebøker for videregående skole.
 • Bakken, Jonas (2016). Innledning til debatt om norskfagets framtid .
 • Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2016). Students Contributions in Whole-Class Teaching.
 • Bakken, Jonas & Skagestad, Line Harr (2016, 01. november). Islandsk vinner av Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris . [Internett].  Periskop. Kritikk av kunst for barn og unge.
 • Bakken, Jonas & Kjeldsen, Jens E. (2014). Retorikkeksperter til besvær. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bakken, Jonas & Østli Jacobsen, Hanne (2014, 17. januar). Tellekantenes tyranni.  Morgenbladet.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund & Bakken, Jonas (2014). Retorikkeksperter i Skandinavisk presse.
 • Bakken, Jonas (2013). Disputaser i Edda – øyeblikksbilder fra 100 års fagdebatt.
 • Bakken, Jonas (2013). Kritikkens funksjoner.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk i revidert læreplan. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (1), s 28- 32
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk inn på læreplanen. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (11), s 26- 27
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk og didaktikk.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk og muntlig kommunikasjon.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk og muntlig kommunikasjon.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikken og det mangfoldige norskfaget . Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 56- 58
 • Bakken, Jonas (2013). Vitenskapsretorikk.
 • Bakken, Jonas; Mugaas, Hilde & Lowum, Ella Toft (2013). Kåring av Nordens beste barne- og ungdomsbok: omtrent som et pavevalg. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (2)
 • Bakken, Jonas & Sollid, Hilde (2013). Forskende lærerstudenter.
 • Bakken, Jonas (2012). Faglige kilder på nettet.
 • Bakken, Jonas (2012). Retorikk i skolen.
 • Bakken, Jonas (2012). Retorikk og didaktikk.
 • Bakken, Jonas (2012). Vitenskapsretorikk.
 • Bakken, Jonas & Bliksrud, Liv (2012). Retorikk, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  5.  s 110 - 131
 • Bakken, Jonas; Mose, Gitte & Oxfeldt, Elisabeth (2012). Sammensatte tekster, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  7.  s 157 - 188
 • Bakken, Jonas (2011). Elevforedraget og retorikken.
 • Bakken, Jonas (2011). Vitenskapsretorikk.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund & Bakken, Jonas (2011). Hva skal vi med retorikkekspertene. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.  s 7
 • Bakken, Jonas (2010). Arbeid med retorikk i skolen.
 • Bakken, Jonas (2010). Fra helter i trikåt til fotballgale bussjåfører.
 • Bakken, Jonas (2010). God eller dårlig, men hva så? Kritikkens funksjon i mediene.
 • Bakken, Jonas (2010). Hva gjør Ivar Morken til en god foreleser?.
 • Bakken, Jonas (2010). Hvorfor lese NS-propaganda og VG-sporten?.
 • Bakken, Jonas (2010). Retorikkforskeren som eksperkommentator.
 • Bakken, Jonas (2010). Sakprosakritikk og kriterier. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bakken, Jonas (2009). Retorikk på 30 minutter.
 • Bakken, Jonas (2009). Retorisk skrivepedagogikk.
 • Bakken, Jonas (2009, 22. april). Røkke, en klynkende maktperson .  Dagbladet.
 • Bakken, Jonas (2008). Bjørge Lillelien og Arne Scheie – monomodal og multimodal formidling av fotball.
 • Bakken, Jonas (2008). Bokomtale av Leiv Egil Breivik & Orm Øverland (red.): The Power of Language. A collection of Essays. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  (1), s 53- 57
 • Bakken, Jonas (2008). Ekko fra fortiden . Barnebokkritikk.no.
 • Bakken, Jonas (2008). Innføring i retorikk.
 • Bakken, Jonas (2008). Innføring i vitenskapsretorikk.
 • Bakken, Jonas (2008). Politisk retorikk.
 • Bakken, Jonas (2008). Å tale høvelig.
 • Bakken, Jonas (2007). Det er alltid noen som har det verre . Barnebokkritikk.no.
 • Bakken, Jonas (2007, 11. april). Doktorgrad til sarping .  Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Bakken, Jonas (2007, 09. mars). En litterær evighetsmaskin.  Morgenbladet.
 • Bakken, Jonas (2007). Høyspenning nå også i bokform . Barnebokkritikk.no.
 • Bakken, Jonas (2007). Litteraturvitenskapens retorikk. En studie av tekstnormene for gode norske empiriske litteraturvitenskapelige artikler i perioden 1937-57.
 • Bakken, Jonas (2007). Når slutten ødelegger alt . Barnebokkritikk.no.
 • Bakken, Jonas (2007). Uryddig om den mest ryddige vitenskapen . Barnebokkritikk.no.
 • Bakken, Jonas (2007). Vitenskapens sjangrer.
 • Bakken, Jonas (2007). Vitenskapsretorikken gjennom 25 år.
 • Bakken, Jonas (2006). Bomskudd med kanon . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bakken, Jonas (2006). Fånyttes formidling . Barnebokkritikk.no.
 • Bakken, Jonas (2005). Bøker for unge voksne? . Barnebokkritikk.no.
 • Bakken, Jonas (2005). Menneskene bak barnebøkene . Barnebokkritikk.no.
 • Bakken, Jonas (2005). Retorikkens aptum som forklaringsmodell for vitenskapelig stil.
 • Bakken, Jonas (2005). Skøytebok med mange feilskjær . Barnebokkritikk.no.
 • Bakken, Jonas (2005). Sterk historie - svak fortelling . Barnebokkritikk.no.
 • Bakken, Jonas (2005). Trist tristesse . Barnebokkritikk.no.
 • Bakken, Jonas (2005). Å lære av et liv . Barnebokkritikk.no.
 • Bakken, Jonas (2004). Den norske litteraturvitenskapens retorikk.
 • Bakken, Jonas (2004). En stor kjærlighetshistorie fortsetter . Barnebokkritikk.no.
 • Bakken, Jonas (2004). Imponerende forsøk, skuffende resultat . Barnebokkritikk.no.
 • Bakken, Jonas (2004). Kommentar til Arne Melbergs foredrag "Prosa/fiktion: några aktuella gränsfall" .
 • Bakken, Jonas (2004, 09. juni). Kunsten å overbevise (hverandre).  Apollon.
 • Bakken, Jonas (2004). Roma, Ibsen og "Brand". Forfatterens geografiske tilholdssted som topos i tre norske litteraturhistorier.
 • Bakken, Jonas (2004, 09. desember). Sakprosa for barn. [Radio].  NRK P2, "Rett på sak".
 • Bakken, Jonas (2004). Smittende naturglede . Barnebokkritikk.no.

View all works in Cristin

Published Aug. 14, 2012 9:06 AM - Last modified May 6, 2013 8:38 AM