Kari Anne Rødnes

Image of Kari Anne Rødnes
Norwegian version of this page
Phone +47-22854834
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

 

 

Publications

View all works in Cristin

  • Rødnes, Kari Anne & Dolonen, Jan Arild (2017). Digitale dialoger med Samtavla. Ressurser for forbedring av dialogisk læring og undervisning..
  • Rødnes, Kari Anne & Rasmussen, Ingvill (2017). DiDiAC-prosjektet: Mikroblogging som støtte for klasseromssamtaler.. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 26- 29
  • Rødnes, Kari Anne & Gilje, Øystein (2016). Grunnleggende ferdigheter - på tvers eller i fag?.
  • Rødnes, Kari Anne & Rasmussen, Ingvill (2016). Digitalised Dialogues across the Curriculum. Enhancing classroom dialogue by using Talkwall to "think together".
  • Rødnes, Kari Anne; Rasmussen, Ingvill; Ludvigsen, Sten Runar; Smørdal, Ole & Frøytlog, Jo Inge Johansen (2016). Digitalised Dialogues Across the Curriculum (DiDiAC): Design-based interventions for developing 21st-century skills.
  • Fosse, Britt Oda; Rødnes, Kari Anne & Brevik, Lisbeth M. (2015). Betydningen av å bruke fagbegreper For elever, lærerstudenter og lærere. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 72- 77
  • Rødnes, Kari Anne & Hertzberg, Frøydis (2015). Kunnskap i skolen. Hva vi sådde og hva vi høstet. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 33- 37
  • Rødnes, Kari Anne (2014). Erfaring og analyse. Elevers samtaler og skriving om litterær tekst..

View all works in Cristin

Published Aug. 14, 2014 8:32 AM