Marte Blikstad-Balas

Image of Marte Blikstad-Balas
Norwegian version of this page
Phone +47-22850223
Mobile phone 90824582
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

Literacy as a social practice, literacy in and outside of school

Reading, writing, literacy, ICT in education

 

Tags: Literacy, Reading, Writing, ICT and Learning, ICT, classroom-research

Publications

Sørvik, Gard Ove; Blikstad-Balas, Marte & Ødegaard, Marianne (2015). “Do Books Like These Have Authors?” New Roles for Text and New Demands on Students in Integrated Science-Literacy Instruction . Science Education.  ISSN 0036-8326.  99(1), s 39- 69

Blikstad-Balas, Marte & Sørvik, Gard Ove (2014). Researching literacy in context: using video analysis to explore school literacies. Literacy.  ISSN 1741-4350. . doi: 10.1111/lit.12037

Blikstad-Balas, Marte (2014). Lærebokas hegemoni - et avsluttet kapittel?, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Kapittel.  s 325 - 347

Blikstad-Balas, Marte (2013):«Et svar på nesten alt» – om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole. Norsklæreren 2013 ;Volum 13.(1) s. 34-43 (elektronisk versjon:http://www.norskundervisning.no/images/stories/norsklaereren/0113/balas.pdf)

Blikstad-Balas, Marte (2013): Vague Concepts in the Educational Sciences: Implications for Researchers. Scandinavian Journal of Educational Research 2013 ;Volum 57.(1) s. -
 (elektronisk versjon: http://www.tandfonline.com/eprint/wSjEiA8GUGCXPuTksxbU/full)

Blikstad-Balas, Marte (2012): Digital Literacy in Upper Secondary School - What Do Students Use Their Laptops for During Teacher Instruction? i Nordic Journal of Digital Literacy. vol. 2 issue 7. Universitetsforlaget

Blikstad-Balas, Marte (2012): Det digitale klasserommet: oppdatert på fag eller Facebook? i Bedre Skole. nr 3 2012

View all works in Cristin

 • Blikstad-Balas, Marte (2016). Literacy i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025896.  128 s.

View all works in Cristin

 • Berge, Kjell Lars & Blikstad-Balas, Marte (2017). Skolens viktigste fag. Det gamle norskfaget er dødt – leve det nye norskfaget! . Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Blikstad-Balas, Marte (2017). Hva skjer med en tekst når den kommer inn i klasserommet? . UBlogg.
 • Blikstad-Balas, Marte (2017). Kronikk:Når ble forskningsbasert argumentasjon en hersketeknikk? . Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Blikstad-Balas, Marte (2017). Math instruction in Norway and Finland – what typical discourses and technologies are prominent in the classrooms?.
 • Blikstad-Balas, Marte (2017, 01. mars). "NRK Ytring: Folkemøte på Parkteatetret -Hva er galt med norskfaget?" . [TV].  NRK2.
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2017). Student surveys as measures of instructional quality.
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2017). What opportunities do students have to engage in writing during their language arts lessons?.
 • Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Hvor ofte får elevene anledning til å skrive i norsktimene på ungdomskolen – og hva skriver de?.
 • Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2017). Text Based Interaction in Norway and Sweden: What Opportunities do Students have to Talk about Texts?.
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2017). Hvordan brukes skjønnlitterære tekster i norsk på ungdomstrinnet? En studie av skjønnlitterære teksters rolle i norsk i 46 8.klasser i Norge.
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2017). Why and How do Students Read Fiction? A Study of The Role of Literary Texts in Lower Secondary Language Arts Lessons.
 • Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2017). The Normativity of Rating Manuals in the Classroom.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Using classroom videos and student surveys to measure teaching practice.
 • Luoto, Jennifer Maria; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2017). Mathematics Instruction in Norway and Finland: Representation of Content.
 • Blikstad-Balas, Marte (2016). LNU inviterer til slankekur! Tema: Fremtidens norskfag.
 • Blikstad-Balas, Marte (2016). Skolens nye digital literacy. (invited key note).
 • Blikstad-Balas, Marte & Spurkland, Simen (2016). Digitalisering av skolen: De største utfordringene. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 29- 33
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Conference paper: Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo .
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Conference symposium: Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo..
 • Brevik, Lisbeth M.; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2016). Conference paper: The Quality of Feedback: Instructional practices captured in video recorded classroom observations .
 • Brevik, Lisbeth M.; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2016). Conference paper: The Quality of Feedback: Instructional practices captured in video recorded classroom observations..
 • Blikstad-Balas, Marte (2015). Gåten kreative tekster - hvordan kan vi fremme elevenes kreative skriving?.
 • Blikstad-Balas, Marte (2015). Hva er egentlig skoleliteracy i dagens stadig mer digitale klasserom?.
 • Blikstad-Balas, Marte (2015, 10. september). Ikke nok å gi elevene PC.. [Internett].  Forskning.no.
 • Blikstad-Balas, Marte (2015). NKUL Plenumforedrag 2015: Hva skal til for å lykkes med digital teknologi I skolen? .
 • Blikstad-Balas, Marte & Hertzberg, Frøydis (2015). Fra sjangerformalisme til sjangeranarki?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  1, s 47- 51
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2015). Å koble elevprestasjoner og undervisning . Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  1(1), s 65- 67
 • Blikstad-Balas, Marte (2014, 14. januar). Debatt om IKT i skolen. [TV].  NRK, Dagsnytt 18.
 • Blikstad-Balas, Marte (2014). Hvordan integrere IKT i ulike fag?.
 • Blikstad-Balas, Marte (2014). IKT i skolen og ansvar for egen læring – et bidrag til demokratisk bevissthet? (Key Note, skolelederdagene).
 • Blikstad-Balas, Marte (2014). Ingen grunn til å tro at PC og Internett i seg selv gir læring . Aftenposten Viten.
 • Blikstad-Balas, Marte (2014). Klasseledelse i teknologitette omgivelser - lærernes kompetansebehov (Presentasjon for UDIR på vegne av ProTed).
 • Blikstad-Balas, Marte; Svarstad, Jørgen & Slettholm, Andreas (2014, 17. januar). PC-bruk i timene: Facebook, spill, blogger, chat, nettaviser og litt fag .  Aftenposten.
 • Blikstad-Balas, Marte (2013, 09. april). Elevene vil helst bruke Wikipedia Men er redd for kritikk fra lærerne når de bruker informasjon fra nettleksikonet.. [Internett].  Forskning.no.
 • Blikstad-Balas, Marte (2013). Hva vet vi om IKT i skolen i dag - lærer elevene mer ved bruk av IKT? (Key Note).
 • Blikstad-Balas, Marte (2013). Redefining School Literacy. Prominent literacy practices across subjects in upper secondary school.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Schofield, Daniel (2013). LARS: Literacy Across Research Spaces.
 • Sørvik, Gard Ove & Blikstad-Balas, Marte (2013). Literacy practices and inquiry-based science in primary school.
 • Blikstad-Balas, Marte (2012, 20. august). Dagsnytt 18. Debatt om publisert forskning om elevers bruk av internett på skolen, men kunnskapsninister Kristin Halvorsen og leder av Utdanningsforbundet . [TV].  NRK1. Dagsnytt 18.
 • Blikstad-Balas, Marte (2012). Det digitale klasserommet: Oppdatert på fag eller Facebook?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 60- 63
 • Blikstad-Balas, Marte (2012, 10. august). Elever velger PC-moro framfor undervisning.  Dagbladet.
 • Blikstad-Balas, Marte (2012, 20. august). Fyller skoletimene med datamoro .  Dagsavisen.
 • Blikstad-Balas, Marte (2012, 20. august). NRK Østlandssendingen. Intervju om publisert forskningsartikkel.. [Radio].  NRK Østtandssendingen.
 • Blikstad-Balas, Marte (2012, 22. august). Wikipedia knuser læreboka Åtte av ti elever liker å bruke nett­leksikonet Wikipedia når de skal gjøre skolearbeid.  Dagsavisen.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:23 AM - Last modified June 24, 2015 9:53 PM