Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Forskerprofilen

Hun er opprinnelig fra Island og skrev avhandlingen sin om digitale skiller i Sør Afrika. I sitt arbeid er Gréta Björk Guðmundsdóttiropptatt av å skape sammenheng mellom lærerutdanningen på campus og skolene der studentene har sin praksis.