Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Forskerprofilen: Til Norge for å lære om naturfag på tvers

Shelley Stromholt er opptatt av unges læring i naturfag, både i og utenfor klasserommet.