Aktuelle forskningssaker - Side 3

Publisert 28. juni 2011 09:58

PISAs delundersøkelse om digitale leseferdigheter gir ny innsikt i hvordan 15-åringer beveger seg mellom ulike nettsider. De elevene som presterer best på PISAs digitale leseprøve, har brukt ulike strategier for å komme i mål.

Publisert 31. mai 2011 12:37

VISIONS-konferansen ble avsluttet med brask og bram fredag 20. mai, etter tre intense dager med plenumsforelesninger, paneldebatter, symposier og paperpresentasjoner. 

Publisert 28. apr. 2011 09:17

Rektorskolestudenter er gjenstand for spennende forskning. NIFU gjør en egen evalueringsstudie på oppdrag av Utdanningsdirektoratet, og forskergruppen TEPEC setter fokus på skoleledelse og kunnskapsutvikling.

Publisert 22. feb. 2011 15:52

Delrapporten Underveis, men i svært ulikt tempo (udir.no) fra FIRE-prosjektet viser at det er store variasjoner i hvor langt skolene har kommet med arbeidet med innføring av Kunnskapsløtet. Forskjellene kan knyttes både til rektors ledelse og til manglende utvikling av en felles forståelse av reformen. Delrapporten bygger på en undersøkelse gjort høsten 2010. Det er de samme ti skolene som ble undersøkt i 2007 i forbindelse med delrapport 2 Kunnskapsløftet – tung bør å bære? (udir.no).

Publisert 7. des. 2010 11:19

Norske 15-åringer er blitt flinkere til å lese, og det registreres framgang også i matematikk og naturfag. Det viser PISA-undersøkelsen for 2009.

Publisert 13. nov. 2010 08:39

Årets vinner av Award for AEA-Europe New Assessment Researcher 2010 er Therese Nerheim Hopfenbeck, postdoc ved ILS.

Publisert 11. nov. 2010 08:46

Resultatene fra PISA undersøkelsen 2009 kunngjøres tirsdag 7. desember 2010.

Publisert 28. okt. 2010 13:06

Det er etablert ny forskergruppe for lærerutdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). TEPEC skal ha fokus på kunnskap om læring og utvikling i praksissituasjoner i skolen og i høyere utdanning.