Forskningsarrangementer

Kommende 5 dager

i dag jan.
Tid og sted: 19. jan. 2018 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Anne Kristine Øgreid vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 19. januar 2018

Avhandlingens tittel er:

Skriftlig argumentasjon i fagspesifikke skrivekontekster på ungdomstrinnet.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 15. feb. 2018 12:15, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Katrine Nesje vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 15. februar 2018

Avhandlingens tittel er:

Motivation and profesional Identity in a context of multiple career choices.

Tid og sted: 16. feb. 2018 12:15, Helga Engs hus, Blindern

Master Selina Thomas Mkimbili vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 16. februar 2018

Avhandlingens tittel er:

Learner-Centred Science Teaching in Community Secondary Schools in Tanzania.

Tid og sted: 7. mai 2018 09:00 - 8. mai 2018 18:00, Helga Engs Hus

This symposium will bring together researchers and education practitioners who are interested in multilingualism and education in Norway and beyond.