Forskningsarrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 11. sep. 2017 13:00 - 14:30, Room U36, Helga Eng building

In this seminar Natalie Papanastasiou from the University of Amsterdam presents the emerging findings from a 2-year individual postdoctoral project. The seminar draws on political ethnography of a European Commission (DG-EAC) Working Group which develops best practices in the area of school governance, and consists mainly of national representatives from ministries of education across Europe.  

Tid og sted: 18. sep. 2017 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Inga Staal Jenset vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 18. september 2017

Avhandlingens tittel er:

Practice-Based Teacher Education Coursework: An Examination of the Extent and Characteristics of How Teacher Education Coursework Is Grounded in Practice Across Six Teacher Education Programs in Finland, Norway and California, US.

Tid og sted: 4. okt. 2017 12:00 - 15:30, Georg Sverdrups hus, auditorium 2

4. oktober feirer vi 10 års jubileum med seminar og jubileumsnummer.

Tid og sted: 13. okt. 2017 08:30 - 16:00, Georg Sverdrups hus

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning inviterer til konferanse for skoleledere, forskere og andre interesserte innen utdanningsfeltet.

Tittel på årets konferanse er Ledelse i skolen: Ny kunnskap, nye forventninger og nye karriereveier.

Tid og sted: 17. okt. 2017 14:00 - 17:00, Nils Henrik Abels Hus (Blindern Campus), rom 300

Velkommen til sluttlesing for ph.d.-kandidat Ann Elisabeth Gunnulfsen, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning.

Sluttleser er professor II Helen Gunter, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.