print logo

Forskergrupper ved ILS

Ved UV- fakultetet er de fleste forskergruppene satt sammen på tvers av instituttene. Forskergruppene består av ansatte med felles faglige interesser. De samarbeider om forskning og publisering. De arrangerer seminarer, konferanser og er aktive i veiledning av masterstudenter og PhD kandidater.

Forskergrupper med tilhørighet til UV-Fakultetet

Ansatte ved ILS er også medlemmer av følgende forskergrupper ved UV- fakultetet

 

Retningslinjer og mer informasjon om organisering av forskergrupper finnes på fakultetets nettsider

Publisert 21. sep. 2010 07:21 - Sist endret 7. mai. 2015 10:50