English version of this page

PISA (Programme for International Student Assessment)

Om PISA

PISA måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen gir også informasjon om andre forhold ved skolen, som elevenes interesser, holdninger og deres oppfatninger av undervisning og læringsmiljø. Resultater sammenliknes på tvers av land og over tid.

Undersøkelsen er anonym og basert på et tilfeldig trukket utvalg elever. Det betyr at PISA kan gi kunnskap om norske elever samlet, men kan ikke si noe om hver enkelt skole eller enkeltelever.

Vanlige spørsmål om PISA

Hvor mye tid bruker elevene på PISA-prøven? Hvordan blir oversettelsene av oppgaver kvalitetssikret? Kan elevene gjøre det bedre ved å pugge til prøven? Hvor starter og slutter PISA-skalaen? Hvilke skoler er med i undersøkelsen? Hvorfor er det akkurat lesing, matematikk og naturfag som er med? Hvorfor gjør Finland det så bra i PISA?

Her finner du svar på noen vanlige spørsmål om PISA.

Resultater fra 2012

Forside - Fortsatt en vei å gå

I den norske hovedrapporten fra PISA 2012 kan du blant annet lese om:

  • norske elevers prestasjoner i matematikk, naturfag og lesing
  • holdninger til matematikk
  • matematikk­undervisning
  • læringsmiljøet i skolen
  • skoleledelse
  • databruk hjemme og på skolen

Andre publikasjoner og lenker:

OECDs internasjonale rapporter og presentasjon av resultater

Norske elevers kompetanse i problemløsing i PISA 2012

Utdanningsdirektoratets pressemelding

OECDs presentasjon av de norske 2012-resultatene