TIMSS & TIMSS Advanced

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag på 4./5. og 8./9. trinn.

TIMSS Advanced måler elevers kompetanse i matematikk og fysikk det siste året i videregående skole.

I begge undersøkelsene samles det i tillegg inn relevant informasjon om elevene, lærerne og skolene som brukes i analysene av datamaterialet.

NY BOK DESEMBER 2017

Prioritering og progresjon i skolematematikken.
En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier
 Liv Sissel Grønmo og Arne Hole (red.)

Presentasjonen fra NHO konferansen 6.desember 2017 finner du her.

TIMSS Advanced

TIMSS (grunnskolen)