TIMSS & TIMSS Advanced

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag på 4./5. og 8./9. trinn.

TIMSS Advanced måler elevers kompetanse i matematikk og fysikk det siste året i videregående skole. Ny bok om norsk skolematematikk i lys av TIMSS Advanced og andre storskalastudier finner du her.

I begge undersøkelsene samles det i tillegg inn relevant informasjon om elevene, lærerne og skolene som brukes i analysene av datamaterialet.

Spørreskjemaer, generalprøve TIMSS 2019

Alle spørreskjemaene er åpnet.
 

Til alle lærere - når dere skal skrive inn fagkode, skriv kun sifferet som er oppgitt (ikke tekst). 

Inngang til spørreskjemaer for: 

5. trinn 9. trinn
Lærere 5. trinn Lærere 9. trinn
Rektor 5. trinn Rektor 9. trinn
Foresatte 5. trinn  

Generalprøve for TIMSS 2019

Våren 2018, i mars og april, gjennomføres generalprøven for TIMSS 2019 med nærmere 80 deltakende skoler.

I 2019 skal undersøkelsen digitaliseres og det betyr at det i generalprøven i 2018 vil være omtrent 3000 elever fordelt på 5. og 9. trinn som får prøve ut hvordan det er å besvare de faglige oppgavene elektronisk.

TIMSS Advanced

TIMSS (grunnskolen)