TIMSS Advanced

TIMSS Advanced måler elevers kompetanse i matematikk og fysikk på 13. trinn, altså siste trinn i videregående skole. Gjennom spørreskjemaer samles det i tillegg inn relevant informasjon om elevene, lærerne og skolene som brukes i analysene av datamaterialet.

TIMSS Advanced gjennomføres i 2015, og Norge deltar med elever fra Matematikk R2 og Fysikk 2. TIMSS Advanced har tidligere blitt gjennomført to ganger, i 1995/1998 og i 2008. Begge disse gangene deltok Norge med tilsvarende elevpopulasjoner.

Dato for offentliggjøring av resultatene fra TIMSS Advanced 2015: 29. november 2016.

Kontakt

Prosjektleder
Liv Sissel Grønmo

Prosjektmedarbeidere

Torgeir Onstad

Arne Hole

Anubha Rohatgi

 

Kontakt oss på:

timss-adv2015@ils.uio.no

Logo TIMSS Advanced 2015