Designing for teaching and learning

Om prosjektet                                                                                                    

Design møter design i skolen. Design for digitale teknologier og medier møter f.eks. lærerens design for undervisning i klasserommet. Skolen har et organisasjonsdesign som setter sitt preg på undervisningen og hvordan elevene oppfatter læring. Lærebøker og prøver har pedagogiske design som setter premisser for hva elevene lærer. Å være lærer innebærer å navigere mellom mange slike design i skolens hverdag, og selv bestemme et design som gir god læring for elevene. Arbeidet på dette området tar sikte på å utforske hva det vil si å designe undervisning og læring i nye digitale omgivelser. Siste del av prosjektet munner ut i en beskrivelse av hva det vil si å lære og undervise i spenningen mellom gamle og nye design for læring.

Mål og resultater

Prosjektet bygger på gjentatte undersøkelser av designløsninger i videregående skoler og i lærerutdanning. Det fortsetter ut 2017.

I boka "Undervisning på nye veier. IKT, didaktikk, design", Abstrakt forlag 2007, har T. E. Hauge, A. Lund og J. M. Vestøl (red.) gitt et første bidrag til å belyse spenningen mellom gamle og nye design i skolen og drøftet mulige didaktiske modeller i møte med digitale teknologier og medier.

I artikkelen "Designs foir teaching and learning in technology-rich learning environments", Nordic Journal of digital literacy, no 4, 2011, har A. Lund og T. E. Hauge gått et steg videre fra boka i 2007 og forankret tenkningen om design i teknologirike omgivelser basert på et sosiokulturelt perspektiv på læring og undervisning.

Prosjektet fortsetter ut 2017 med å beskrive eksempler og praksisformer med teknologibruk i undervisningen, og legge grunnlag for en gjennomtenkt didaktisk modell med utgangspunkt i et sosiokulturelt syn på design av undervisning og læring.

Se publikasjonsliste for nærmere orientering om resultater.
Emneord: Design for undervisning, Design for læring, IKT og læring
Publisert 13. sep. 2013 10:40 - Sist endret 25. apr. 2016 09:48