Deltakere i Einfrastructure for video research (eVIR )

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Kirsti Klette Professor +47-22855285 kirsti.klette@ils.uio.no Læring og utdanning, Pedagogikk, Klasseromsforskning, Videoanalyse, Læringsutbytte
Hanne Weie Oddli Førsteamanuensis +47-22845191 hanne.oddli@psykologi.uio.no Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi
Alexander Refsum Jensenius Førsteamanuensis, Nestleder RITMO +47 22 84 48 34 +47 951 29 232 (mob) a.r.jensenius@imv.uio.no Musikkvitenskap, Musikkteknologi, Musikkognisjon, Musikkteori, Musikk og bevegelse, Medier og musikk, Humanistisk informatikk, Interaksjonsdesign
Leif Christian Lahn Professor +47-22857076 +47-99557448 (mob) l.c.lahn@iped.uio.no Pedagogikk, Arbeidslivslæring, IKT og læring, Kvalitativ metodologi, Voksenopplæring
Torgeir Christiansen Senioringeniør +47-22854137 torgeir.christiansen@ils.uio.no Lokal-it
Gard O Sundby Thomassen Underdirektør +47-22840934 +47-93674926 (mob) g.o.s.thomassen@usit.uio.no
Astrid Waaler Kaas Kontorsjef +47-22855018 +47 41407447 a.w.kaas@ils.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, HMS, LAMU, Økonomi, Strategi, Årsplan, Organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljø, Budsjett, Bestilling
Hanne Strømme Førsteamanuensis +47-22845235 hanne.stromme@psykologi.uio.no Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi
Bjørn Sverre Gulheim Avdelingsingeniør +4797750416 b.s.gulheim@ils.uio.no Teaching Learning Video Lab, Lokal-it
Egil Bergh-Telle Senioringeniør +47-22845010 +47-90697377 (mob) egiltj@sv.uio.no IT-tjenester
Tormod Eide Seniorkonsulent +47-22845113 tormod.eide@psykologi.uio.no Forskningsstøtte, Ekstern finansiering, Forskningsadministrasjon, Cristin, Open Access
Maria Francesca Iozzi
Magnus Hovland Gruppeleder +47-22852518 +47-95845583 (mob) magnus.hovland@usit.uio.no

Andre deltakere

  • Vigdis Kvalheim, Associate Director, NSD
  • Atle Alvheim, Associate Director, NSD
  • Marie Sand Schildmann, Senior Adviser, NSD
  • Gunn Inger Lyse Samdal, Special Adviser, NSD