International Successful School Principalship Project (ISSPP)

ISSPP (International Study of Successful School Principals) startet som 8-lands prosjekt i 2001 etter initiativ fra professor Chris Day, Nottingham University. Målet var å utvikle kunnskap om rektors betydning for utviklingen av en god skole. Første del av prosjektet ble avsluttet i 2006. I 2009 kom oppfølgeren ”Revisiting Successful School Principals” som forventes avsluttet I 2011. Parallelt har deltakerlandene i ISSPP dannet et forskernettverk, som stadig utvides med nye land.  

For more information, please see the projects english page

Publisert 6. okt. 2010 06:45 - Sist endret 13. apr. 2018 10:23

Kontakt

Jorunn Møller
 

Project leader and coordinator:

 Christopher Day, UK