print logo

Kartleggingsprøver i regning

Nasjonale kartleggingsprøver for 1., 2. og 3. trinn. Prøven på 2. trinn er obligatorisk, mens prøvene på 1. og 3. trinn er frivillige. Prøvene gjennomføres på våren (april). EKVA utvikler prøvene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Om prosjektet

Formålet med kartleggingsprøvene er å avdekke behovet for individuell oppfølging og tilrettelegging på individ- og skolenivå. Kartleggingsprøvene i regning måler elevenes tallforståelse og regneferdigheter. Prøvene skal brukes til å identifisere elever som skårer under en bekymringsgrense slik at skolene og lærerne kan iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt i opplæringen. Rammeverket for prøvene bygger på internasjonal forskning om elevers utvikling og kompetanse innen tall og regning samt læreplanen i matematikk i LK 06. Prøvene tar ca en skoletime og inneholder både flervalgsoppgaver (elevene velger ett av fire svaralternativer) og åpne oppgaver (f.eks. at elevene setter opp et regnestykke).

Prøvene utvikles gjennom grundig pilotering for å sikre høy kvalitet. Hver enkelt oppgave og prøven som helhet blir vurdert i forhold til psykometriske kriterier. Det er også utviklet veiledningsmateriell til den enkelte prøven. Veiledningen innholder råd med hensyn til videre kartlegging samt undervisningsaktiviteter.

Kartleggingsprøvene har en antatt levetid på ca fem pr. Før våren 2014 skal det utvikles nye kartleggingsprøver for 1., 2., og 3. trinn i grunnskolen. ILS har ansvaret for dette arbeidet.

 

Emneord: Fagdidaktikk, Kunnskap i skolen, Kvantitative utdanningsanalyser
Publisert 5. okt. 2010 09:08 - Sist endret 3. okt. 2012 10:32