Kunnskapsproduksjon og identitetskonstruksjon -skolen som del av ulike ungdommers oppvekstmiljø

Prosjektet retter søkelyset mot ulike elevers opplevelse av skolen som kunnskapsprodusent og identitetsdanner. Undersøkelsen omfatter elever i ungdomsskolen og i videregående skole. Nøkkelord er ungdom, utdanning og identitet. Prosjektleder: professor Sylvi Stenersen Hovdenak med stipendiatene Anne Kristin Bøe og Hanne Sæthren Mostafa

 

 

 

Publisert 6. okt. 2010 09:22 - Sist endret 18. okt. 2010 13:27