Nasjonale prøver i lesing

Den nasjonale prøven i lesing for 8. og 9. trinn er obligatoriske for alle elever i norsk skole. EKVA utvikler denne prøven på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Om prosjektet

I prøven legges det vekt på at elevene skal kunne lese et bredt utvalg tekster fra ulike fagområder. På den måten gjenspeiler prøven læreplanen LK06, der lesing er løftet fram som grunnleggende ferdighet i alle fag. For elevene tar det halvannen time å gjennomføre leseprøven. Antall tekster og oppgaver varierer noe fra år til år. En typisk prøve inneholder om lag 7 tekster og 40 oppgaver.

 

Oppgavene er kategorisert i tre grupper etter hva slags lesemåte som kreves. Elevene blir bedt om å

  • finne fram til og hente ut informasjon fra teksten
  • forstå og sammenholde opplysninger i teksten
  • reflektere og vurdere over tekstens form eller innhold

Mellom 25 og 30 prosent av oppgavene er åpne, det vil si at elevene skal svare med egne ord. Resten av oppgavene er avkryssingsoppgaver, som stort sett går ut på at elevene skal velge ett av fire svaralternativer.

Prøvene utvikles gjennom grundig pilotering for å sikre høy kvalitet. Hver enkelt oppgave og prøven som helhet blir vurdert i forhold til psykometriske kriterier. Det er også utviklet vurderingsveiledninger, beskrivelser av hva de ulike oppgavene måler på ulike nivåer, samt veiledningsmateriell til lærere om bruk av resultatene. Etter hver gjennomføring blir det utarbeidet en omfattende rapport.

Publisert 24. sep. 2010 10:13 - Sist endret 7. des. 2015 11:17