Osloprøven i lesing

Osloprøven i lesing for 6. trinn ble gjennomført for første gang i 2012. Osloprøven i lesing i norsk for vg1 var en ny prøve i 2010. Den etterfulgte Osloprøven i lesing for vg1 fra tidligere år. EKVA utvikler disse prøvene på oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo

Om prosjektet

Osloprøven i lesing for 6. trinn måler elevenes leseferdigheter i alle fag. Prøven gjennomføres i januar, og skolene får tilbakemelding om elevenes poengsum og på hvilket nivå deres lesekompetanse ligger. Osloprøven i lesing for vg1 måler elevenes leseferdigheter i norskfaget. Denne prøven er karakterstøttende og gjennomføres om våren, altså ved slutten av skoleåret.
Tekster og oppgaver skal gjenspeile målene for lesing slik de er formulert i læreplanen. Prøvene tar 90 minutter og gjennomføres på en digital prøveplattform. Leseprøvene består i hovedsak av flervalgsoppgaver, men forutsetter at elevene benytter seg av ulike lesemåter. Elevene må

  • finne fram til og hente ut informasjon fra teksten
  • forstå og sammenholde opplysninger i teksten
  • reflektere og vurdere over tekstens form eller innhold

For å sikre høy kvalitet blir prøvene grundig pilotert. Både hver enkelt oppgave og prøven som helhet blir vurdert i forhold til psykometriske kriterier. Etter hver gjennomføring blir det utarbeidet en omfattende rapport på bakgrunn av resultatene. Det blir også gitt et dagskurs for 6. trinnslærere og et halvdagskurs til norsklærere på vg1. Kursene inneholder en presentasjon av prøvens oppbygning og innhold, resultater og tips om hvordan man kan drive god leseopplæring i klasserommet.
 

 

Publisert 24. sep. 2010 10:26 - Sist endret 20. juni 2017 13:56