English version of this page

Representasjon og deltakelse i naturfag (REDE)

Prosjektet Representasjon og deltakelse i naturfag (REDE) skal utvikle forskningsbaserte undervisningsmetoder og -ressurser med fokus på ulike representasjonsformer i naturfag på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Illustrasjon på tavlen. Elevene og læreren samarbeidet om å forbedre lærebokas representasjon av drivhuseffekten. Foto: ILS

Elevene og læreren samarbeidet om å forbedre lærebokas representasjon av drivhuseffekten. Foto: ILS

 

Med representasjonsformer menes for eksempel tale, tekst, bilder, animasjoner, simuleringer, diagrammer, grafer, tabeller og matematiske uttrykk. Naturfagets ulike representasjonsformer er viktige verktøy for læring, for utføring av naturfaglig arbeid og for å kunne orientere seg i og delta i ulike samfunnsspørsmål. Det er viktig å gjøre lærerstudenter i stand til å anvende naturfaglige representasjoner i sin undervisning om ulike faglige begreper og prosesser.

Fire moduler

Innovasjonen består av fire moduler. Tre av modulene retter seg mot design av undervisningsopplegg knyttet til følgende hovedtema:

1. Begrepslæring
2. Arbeid med komplekse miljøutfordringer og sosiovitenskapelige kontroverser
3. Naturvitenskapens egenart.

Hver modul skal bestå av forsknings- og kunnskapsbaserte undervisningsopplegg, eksempler på god praksis fra gjennomføring illustrert med videoklipp, undervisningsressurser og guide til lærere.

Modul 4 retter seg mot design av undervisningsressurser for utdanning av naturfagslærere, med fokus på anvendelse av modulene 1-3. Den fjerde modulen skal også bidra til at lærerstudenter skal få erfare en tettere sammenheng mellom undervisning på campus og praksis i skolen.

REDE bygger på eksisterende forskning, men skal også støtte innovasjonene med forskning knyttet til ele

Forskere i lærerutdanningen ved ILS, Universitetet i Oslo, er ansvarlige for den design-baserte forskningen med vekt på samarbeid med lærere om utvikling av praksis. To videregående skoler og en skole på ungdomstrinnet deltar i prosjektet.

 

Publisert 21. des. 2015 09:48 - Sist endret 8. nov. 2017 16:12