Teaching and Learning International Survey (TALIS)

Teaching and Learning International Survey er OECDs internasjonale studie av undervisning og læring.

Undersøkelsen skal gi innsikt i viktige aspekter som kjennetegner læringsmiljø og lærernes arbeidsforhold i 30 deltakerland. Norge har deltatt  på litt ulike trinn i TALIS i 2008 og 2013. Ny undersøkelse skal gjennomføres i 2018. I Norge er TALIS tilknyttet Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Utvalg:
•Ungdomsskolelærere og ungdomsskoleledere
•200 skoler pr. land og en skoleleder på hver skole
•Representativt utvalg av skole og lærere på skolene

Publisert 15. mars 2016 12:21 - Sist endret 20. juni 2017 14:24