TIMSS Advanced

Om prosjektet

TIMSS Advanced måler elevers kompetanse i matematikk og fysikk på 13. trinn, altså siste trinn i videregående skole. Gjennom spørreskjemaer samles det i tillegg inn relevant informasjon om elevene, lærerne og skolene som brukes i analysene av datamaterialet.

TIMSS Advanced gjennomføres i 2015, og Norge deltar med elever fra Matematikk R2 og Fysikk 2. TIMSS Advanced har tidligere blitt gjennomført to ganger, i 1995/1998 og i 2008. Begge disse gangene deltok Norge med tilsvarende elevpopulasjoner.

Prosjektleder: førsteamanuensis Liv Sissel Grønmo

Publisert 28. sep. 2010 12:23 - Sist endret 10. feb. 2016 10:04