Siste publikasjoner

Under er en oversikt over våre siste 100 publikasjonene registrert i Cristin. Her listes vitenskapelige artikler og bokkapitler, bøker, samt vitenskapelige foredrag.

Bruk lenkene for å finne:

Se alle arbeider i Cristin

 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2017). Nummer 10, Parallellbok, Matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203402982.  198 s.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2017). Parallellbok NUMMER 9 Matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug.  ISBN 978-8203402968.  132 s.
 • Ebeltoft, Nini Catharina Blydt Grung (2017). Ebeltoft, N (2017): Innblikk i det første veiledningsmøtet ved to ulike skoler. I Postholm, M.B. (red) . (under publisering). Ungdomstrinn i utvikling: funn og fortellinger - skoleutvikling og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget.. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027876.  8 s.
 • Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (red.) (2016). Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  328 s.
 • Tellefsen, Helga Kufaas; Hole, Arne; Wallace, Anne Karin & Jensen, Renate (2016). Forenklet, Nummer 8, Matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug.  ISBN 9788203400667.  152 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Colbjørnsen, Tor & Hall, Jeffrey Brooks (2017). Perceptions of the future and the past: A study of students' expectations in the National Leadership Program in Norway, and conducted leadership after having finished the program.
 • Baustad, Anne Grethe; Bjørnestad, Elisabeth & Os, Ellen (2017). GoBaN blikk på kvalitet i norske barnehager. Hva finner vi når det gjelder 1-3 åringene?.
 • Flognfeldt, Mona Evelyn & Palm, Kirsten (2017). I hvilken grad trekker lærere inn minoritetsspråklige elevers førstespråk i undervisningen på småskoletrinnet?.
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Björk (2017). The use of flipped learning in teacher education program in Norway.
 • Blikstad-Balas, Marte (2017). Hva skjer med en tekst når den kommer inn i klasserommet? . UBlogg.
 • Blikstad-Balas, Marte (2017). Kronikk:Når ble forskningsbasert argumentasjon en hersketeknikk? . Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Blikstad-Balas, Marte (2017, 01. mars). "NRK Ytring: Folkemøte på Parkteatetret -Hva er galt med norskfaget?" . [TV].  NRK2.
 • Dewilde, Joke (2017). Translingual writing and the construction of multiple identities.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (2017). Toward Improved Professional Digital Competence: The Use of Blended Learning in Teacher Education in Norway.
 • Blikstad-Balas, Marte (2017). Math instruction in Norway and Finland – what typical discourses and technologies are prominent in the classrooms?.
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne & Skrefsrud, Thor Andre (2017). Internasjonale uker i skolen: Eksotiske happenings eller inkluderende praksiser?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1)
 • Remmen, Kari Beate; Lundmark, Anders Mattias & Frøyland, Merethe (2017). Smakebit på EVU for geofaglærere - what's in it for you?.
 • Sjøberg, Svein (2017). Norske elever: Vinnere eller sinker?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dewilde, Joke (2016). Å bli kjent med ungdommer med kort botid - nye forståelser av skriving.
 • Canrinus, Esther Tamara; Nesje, Katrine; Fokkens-Bruinsma, Marjon & Brandmo, Christian (2016). Do we fit the FIT? Norwegian and Dutch student teachers’ motivation to become a teacher..
 • Vestøl, Jon Magne (2016). Mutual understanding and respect as challenges in religious education.
 • Dewilde, Joke (2016). "Trist" - En collage av responsen til nyankomne elever på Andrea Gjestvangs fotoutstilling "Tilbake" om langtidsværende asylbarn som er blitt returnert .
 • Nilsen, Trude; Blömeke, Sigrid; Yang Hansen, Kajsa & Gustafsson, Jan-Eric (2016). Are school characteristics related to equity? The answer may depend on a country’s developmental level. IEA Policy Brief.  (10)
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). How "soft power" becomes visible in leadership development of principals.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2016). Authentic cases derived from school practices: Learning resources in school leadership development.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Ny tilsynspraksis - tett på skoler og klasserom.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2016). National Testing. gains or Strains? School Leaders' Responses to Policy Demands.
 • Brevik, Lisbeth M.; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2016). Conference paper (AERA 2016): The Quality of Feedback: Instructional practices captured in video recorded classroom observations .
 • Johansson, Lotta & Hall, Jeffrey Brooks (2016). Blurred roles and an ethic of tagging along.
 • Sjøberg, Svein (2016). PISA – a global educational arms race?.
 • Sjøberg, Svein (2016). Selgere i forskerfrakk. Universitet som kremmerhus. Kronikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2016). Akademiske idealer: ikke truet?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dewilde, Joke (2016). "Og så pleide han å lage dikt for meg og sang den høyt" - Sent ankomne ungdommer som skrivere. Lisetten.  ISSN 1101-5128.  1, s 18- 20
 • Dewilde, Joke (2016, 16. mars). Flerspråklige ungdommer skriver seg kompetente . [Internett].  forskning.no.
 • Dewilde, Joke (2016). Ungdommer med kort botid som skrivere på skolen og på fritiden.
 • Dewilde, Joke (2016). Ungdommer med kort botid som skrivere.
 • Dewilde, Joke (2016). "Trist". Collage med tekster fra elever i grunnskoleklassen for nyankomne som respons på Andrea Gjestvangs fotoutstilling "Tilbake" .
 • Dewilde, Joke (2016). Dikt skrevet av grunnskoleelever i en innføringsklasse.
 • Helstad, Kristin (2016). Ledelse og profesjonsutvikling i videregående skole.
 • Brevik, Lisbeth M. & Stranden, Anne Lise (2016, 02. februar). Medieoppslag: Gamere blir gode i engelsk . [Internett].  Forskning.no.
 • Dewilde, Joke (2016). "Og så pleide han å lage dikt for meg og sang den høyt". Sent ankomne ungdommer som skrivere.
 • Brevik, Lisbeth M. & Ingebrigtsen, Tom (2016, 29. januar). Medieoppslag: Dataspillere blir gode i engelsk . [TV].  NRK Nyheter (tid 09:20-11:10).
 • Brevik, Lisbeth M. & Ingebrigtsen, Tom (2016, 29. januar). Medieoppslag: Dataspillere blir gode i engelsk . [Radio].  P2 Nyhetsmorgen (tid 0:29:00-0:35:12).
 • Brevik, Lisbeth M. & Tom, Ingebrigtsen (2016, 29. januar). Medieoppslag: Dataspilling gjør unge bedre i engelsk . [Internett].  NRK.no.
 • Nesje, Katrine; Canrinus, Esther Tamara; Fokkens-Bruinsma, Marjon & Brandmo, Christian (2016). Fitting the FIT: Motivation for becoming a teacher in Norway and the Netherlands.
 • Maulana, Ridwan; Helms-Lorenz, M.; Fokkens-Bruinsma, Marjon & Canrinus, Esther Tamara (2016). Beginning teachers’ experienced enthusiasm: Dimensionality, general profiles, and relations with classroom management and student engagement.
 • Cornelissen, Frank; Liou, Yi-Hwa; Van Swet, Jacqueline; Beijaard, D.; Bergen, Theo & Canrinus, Esther Tamara (2016). Teacher education’s challenge of changing research relationships with schools.
 • Canrinus, Esther Tamara; Klette, Kirsti; Hammerness, Karen Moore & Bergem, Ole Kristian (2016). Diversity in coherence: A comparison of coherence across three teacher education programs.
 • Canrinus, Esther Tamara; Klette, Kirsti & Hammerness, Karen Moore (2016). Diversity in coherence: A comparison of coherence across three teacher education programs..

Se alle arbeider i Cristin