Om ILS

Instituttet er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) har som sin visjon å forme framtidas skole gjennom lærer- og skolelederutdanning og skolerettet forskning og er et nasjonalt ledende miljø på disse områdene. Instituttet har ca. 140 tilsatte og drøyt 1000 studenter og er plassert ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Der ble det etablert som et eget institutt i 1996. Instituttets historie strekker seg likevel tilbake til Pedagogisk seminar i Oslo, som ble etablert i 1907.

Les mer om instituttet.

Organisasjon

Strategi og årsplaner

Strategidokumenter, årsplaner, handlingsplaner og årsrapporter.

ProTed

Norges første Senter for fremragende utdanning.
 

EKVA

Enhet for kvantitativ utdanningsanalyse (EKVA).
 

TLVLab

Teaching Learning Video Lab. Forskningsstøtte video/ audio data.

Kontakt ILS

Postadresse:
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Postboks 1099 Blindern
0317 Oslo
 

Besøksadresse:
Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus, 3-5 etg.
 

Telefon: 22 85 50 70
Telefaks: 22 85 82 41
 

Ekspedisjonstid
Mandag - fredag kl. 09.00 - 11.30 og kl. 12.30 - 15.00

E-post:
ils-kontakt@ils.uio.no