Aktuelt

Aktuelle saker

 • colourbox1984970-elever-leser-med-larer Å lære å lese på engelsk 18. juni 2018 13:44

  Hvilke metoder bruker elever og studenter for å lese, forstå og reflektere over tekster på engelsk? Og hvilken rolle spiller litteraturen for leseglede, dybdelæring og kritisk tenkning? Det nye temanummeret av Acta Didactica handler om å lese på engelsk som andrespråk.

 • fleep-week Nå kan din skole bli universitetsskole! 30. mai 2018 17:18

  Universitetet i Oslo søker skoler som ønsker å inngå i et forpliktende, gjensidig partnerskap. Målet er å utvikle kvalitet i skole og høyere utdanning for å styrke elevers læring. Søk innen 15. juni.

Arrangementer

 • Skolelederdagen 2018 - Skoleledelse og fagfornyelse i en reformtid 14. sep. 2018 09:00

  Fagfornyelsen av Kunnskapsløftet er i gang og høsten 2020 skal de nye læreplanene være klare. Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Årets konferanse bidrar med viktige innspill til ledelse av læreplanarbeid i en internasjonal reformkontekst. Vi setter fokus på juridiske, etiske og kulturelle aspekter ved ledelsen av skolens oppdrag.

 • Forskningsdagene: Videodokumentasjon fra klasserommet 22. sep. 2018 18:00

  Hva skjer i timene på ungdomskolen? Teamet i klasseromsstudien LISA har besøkt nesten 100 lærere på åttende trinn og filmet undervisningen deres i norsk og matematikk.

 • Multiplier event: Aiding Cultural Responsive Assessment in Schools (ACRAS) 27. sep. 2018 10:00

  This one day conference addresses the aim of the ACRAS project: to develop methods of culturally responsive assessment, which allow for differentiation and the contextualisation of learning in a culturally appropriate manner.