Aktuelt fra instituttet i 2010

Publisert 20. okt. 2010 14:12

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet tilbyr Institutt for lærerutdanning og skoleforskning et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer på 30 studiepoeng. Programmet er erfarings- og forskningsbasert og er i særlig grad utviklet for nyutdannede rektorer.