Aktuelt fra instituttet i 2011

Publisert 22. des. 2011 10:53

Det utdanningsvitenskapelige fakultets pris for fremragende formidling er for 2011 tildelt professor Frøydis Hertzberg som leder av forskningssatsningen Kunnskap i skolen

Publisert 21. des. 2011 11:26

8. desember arrangerte fakultetet kandidatmarkering for alle studenter som er ferdig med sin mastergrad. Alle frammøtte ble overrakt diplom og rose av dekan og ansvarlige representanter fra instituttene - og studentene svarte med tale.

Publisert 8. des. 2011 13:41

Kjært barn har mange navn, dyktige professorer har mange titler. Vi har lånt ut Doris Jorde til rektoratet i to år, nå går hun videre til Naturfagsenteret. På veien har hun også fått med seg et æresdoktorat ved Københavns Universitet.

 

Publisert 18. nov. 2011 13:12

«Hva er det med ungdomstrinnet?» var tittelen på det siste frokostmøtet i KiS-regi, der foranledningen var meldingen om ungdomsskolen som snart skal behandles av Stortinget.

Publisert 16. nov. 2011 15:10

I begynnelsen av november holdt forskergruppen TEPEC ved ILS coachingseminar med inviterte coacher fra USA. Bob og Megan Tschannen-Moran underviste doktorgradsstudenter og mellomledere i skolen om sin tilnærming: Appreciative Inquiry.

Publisert 7. okt. 2011 14:47

NFR har innvilget støtte til to av prosjektene som ILS søkte om våren 2011. Jorunn Møller og KIS har fått støtte til prosjektet Legal Standards and Professional Judgment in School Leadership og Kirsti Klette har fått støtte til prosjektet Coherence and Assignments in Teacher Education

Publisert 6. sep. 2011 13:02

Videostudier blir stadig mer populære, også innenfor skoleforskning. Den tverrfaglige forskergruppen SISCO (Studies of Instruction across Subjects and Competences) har nylig fått innvilget midler til å bygge opp et fysisk og virtuelt videolaboratorium som man håper vil bli et nasjonalt senter for videoforskning.

Publisert 15. aug. 2011 13:51

I denne artikkelen, som nylig ble publisert Norsk pedagogisk tidsskrift, viser Anne Kristin Bø og Sylvi Stenersen Hovdenak hvordan vår tids globaliseringsprosesser er med og preger ungdomsskoleelevers oppfatninger om hva som er viktig kunnskap i skolen.

Publisert 8. juni 2011 08:22

Stipendiat Ulrikke Rindal forteller om sitt forskningsopphold i California med Leiv Eirikssons mobilitetsprogram.

Publisert 16. mai 2011 12:40

Ruth Jensen og Marit Aas er redaktører for boka "Å utforske praksis - grunnskolen", som er utgitt på Cappelen Damm AS.

Publisert 11. mai 2011 12:37

Denne boka presenterer en epoke i norsk skoleutvikling som har vært dominert av nasjonale handlingsplaner med fokus på IKT.

Publisert 15. apr. 2011 12:53

Kvaliteten på veiledningen lærerstudenter får i praksis har stor innvirkning på hva slags lærere de blir.

Publisert 13. apr. 2011 12:21

Tidsskrift for ungdomsforskning har kommet med et nytt nummer 12. april. Der har Anne Kristin Bø og Sylvi Stenersen Hovdenak en artikkel om lærer og elev: Hva betyr en god relasjon med læreren for elever i ungdomsskolen? 

Publisert 7. mars 2011 09:31

I anledning UiOs 200-årsjubileum inviterer vi forskere på lærerutdanning, språkdidaktikk og realfagsdidaktikk til konferanse. Hvorfor oppfordre alle med interesse for lærerutdanning og skole til å melde seg på akkurat dette?

Publisert 28. feb. 2011 12:57

15. - 17. februar 2011 reiste forskningsdekanene ved UiO til Brussel på studietur.

Publisert 22. feb. 2011 14:29

I forbindelse med avvikling av Visions-konferansen 18.-20. mai 2011 søker vi 8 studenthjelpere. Søknadsfrist er 18. mars 2011.