Aktuelt fra instituttet i 2012

Publisert 13. des. 2012 12:59

Fagkomiteen for samfunnsvitenskap (FRISAM) har avsluttet behandlingen av søknader for 2013. Det ble innvilget støtte til ni forskningsprosjekter, og heriblant prosjektet Linking Instruction and Student Achievement - LISA prosjektet.

Publisert 17. jan. 2012 12:49

Hege Kaarstein forsker på berepet "undervisningskunnskap i matematikk" og ønsker kontakt med matematikklærere i ungdomsskolen som kan tenke seg å delta i hennes prosjekt hvor målet er å bidra til en bedre matematikklærerutdanning.