Aktuelt fra instituttet i 2013

Publisert 16. des. 2013 10:31

En ny vellykket digital hjemmeeksamen ved ILS er gjennomført. 160 studenter var meldt opp til digital hjemmeeksamen på Praktisk-pedagogisk utdanning torsdag 12. desember 2013.

Publisert 9. des. 2013 13:04

Bedre Skole er et fagligpedagogisk tidsskrift for lærere. I siste nummer er det tre artikler skrevet av forskere fra ILS.

Publisert 9. des. 2013 11:40

Mens det flere steder rapporteres at det er vanskelig å få personer med realfaglig bakgrunn til å velge lærerutdanning, gjelder dette øyensynlig ikke Universitetet i Oslo.

Publisert 2. sep. 2013 13:22

- Norsk skole har gått fra en grøft til en annen, sa vinneren av UiOs formidlingspris, professor Svein Sjøberg, i sitt prisforedrag.

Publisert 27. aug. 2013 13:14

Maria Vetleseter Bøe har fått Hans Majestet Kongens gullmedalje 2013 for fremragende, yngre forskere på grunnlag av sin PhD-avhandling:

"What's in it for me? Norwegian students' post-compulsory science in an expectancy-value perspective"

Publisert 13. aug. 2013 11:00
Publisert 20. juni 2013 12:08

Maria Vetlesæter Bøe tildeles Hans Majestet Kongens gullmedalje for yngre, fremragende forskere for 2013 fra Det utdanningsvitenskapelige fakultetet

Publisert 18. juni 2013 13:49

Formidlingsprisen 2013 går til professor Svein Sjøberg ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Det utdanningsvitenskaplige fakultet

Publisert 14. juni 2013 12:52

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har gjennomført digital hjemmeeksamen for første gang

Publisert 31. mai 2013 13:59

Førsteamanuensis Jonas Bakken sitter i juryen til den nyopprettede prisen i barne- og ungdomslitteratur under Nordisk Råds Litteraturpris

Publisert 30. mai 2013 13:37

Fra 1. juni i år overtar ILS forvaltningen av Lektorprogrammet.

Publisert 14. mai 2013 11:18

Høsten 2013 er det oppstart for det fjerde kullet på Teach First

Publisert 24. apr. 2013 13:46

Mandag 15. april var det dagsseminar med oppstart av matematikkprosjektet for universitetskolene våre.

Publisert 23. apr. 2013 11:23

- Norske bedrifter har tapt kontrakter og penger på grunn av dårlige språkkunnskaper, sier Glenn Ole Hellekjær ved Universitetet i Oslo.

Publisert 18. apr. 2013 13:22

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er et populært studieprogram. 1019 søkere konkurrerer om 160 studieplasser.

Publisert 15. apr. 2013 12:37

Norske lærere har for svake fagkunnskaper i matematikk for det nivået de underviser på, mener skoleforsker Liv Sissel Grønmo.

Publisert 8. apr. 2013 11:59

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) inviterer til konferanse for skoleledere, forskere og andre interesserte innen utdanningsfeltet. Skolelederdagene er en viktig møteplass for alle som er interesserte i forskning innenfor ledelse av kunnskapsorganisasjoner

Publisert 3. apr. 2013 13:51

Bedre Skole er et fagligpedagogisk tidsskrift for lærere. I siste nummer er det tre artikler skrevet av forskere fra ILS.

Publisert 6. mars 2013 09:44
Publisert 4. mars 2013 13:49

Én av tre ferske lærere dropper ut av yrket

Publisert 15. feb. 2013 11:02

Organisasjonen Education First (EF) har gjennomført en undersøkelse hvor de kartlegger studenters kunnskaper i engelsk.

Publisert 21. jan. 2013 14:42

Instituttet har fått nytt styre fra 1. januar 2013 til 31.12.2016.