Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 14. sep. 2018 09:00 - 15:30, Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo

Fagfornyelsen av Kunnskapsløftet er i gang og høsten 2020 skal de nye læreplanene være klare. Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Årets konferanse bidrar med viktige innspill til ledelse av læreplanarbeid i en internasjonal reformkontekst. Vi setter fokus på juridiske, etiske og kulturelle aspekter ved ledelsen av skolens oppdrag.

Tid og sted: 22. sep. 2018 18:00 - 20:00, Nedjma, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

Hva skjer i timene på ungdomskolen? Teamet i klasseromsstudien LISA har besøkt nesten 100 lærere på åttende trinn og filmet undervisningen deres i norsk og matematikk.

Tid og sted: 27. sep. 2018 10:00 - 14:00, auditorium 1, Helga Engs hus, University of Oslo

This one day conference addresses the aim of the ACRAS project: to develop methods of culturally responsive assessment, which allow for differentiation and the contextualisation of learning in a culturally appropriate manner.