Å ytre seg om skole i det offentlige rom: Et spørsmål om demokratisk medborgerskap

Det er en del av danningsprosjektet å lære elevene våre å ytre seg godt og hensiktsmessig i offentligheten. Samtidig ligger det på skoleforskere, lærere og skoleledere å si fra når det er særlige grunner for det. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning inviterer ansatte, lærere og skoleledere til seminar.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Meld deg på via nettskjema.

Program

Det blir tid til spørsmål og kommentarer underveis.

11.30-12.00:
Lunsj

12.00-12.40:
Hvordan oppleves det for ungdom å bli blokkert på Facebook?
Hvordan kan lærere arbeide for å gi elevene mot og kompetanse til å ytre seg i offentligheten?
Rozerin Algunerhan, elev ved Hartvig Nissens skole, ble kastet ut av Facebook på grunn av politiske ytringer. I dette innlegget formidler Rozerin erfaringer og synspunkter sammen med Ingeborg Øvern og Jorunn Øveland Nyhus, begge lærere ved Hartvig Nissens skole.

12.40-13.00:
Når temaet er skole: Hvem debatterer om hva og på hvilke måter i Aftenpostens spalter?
v/ Erik Tornes, debattredaktør i Aftenposten

13.00 -13.20:
Hvorfor blogger rektor?
v/ Bjørn Bolstad, rektor ved Ringstabekk skole

13.30-14.10:
Literacy og samfunnsdeltakelse
v/ Marte Blikstad-Balas, førsteamanuensis i norskdidaktikk, ILS

14.20-15.00:
Motivasjon og mening. Å ytre seg i offentligheten
v/ Ole Andreas Kvamme, stipendiat i religionsdidaktikk, ILS

Velkommen!

Hvordan ytrer vi oss i det offentlige rom, enten vi er elever, lærere, skoleledere eller forskere?
Hva ytrer vi oss om, og hva er motivasjonen vår for å ta bladet fra munnen?
Hva skal til for å få inn en kronikk eller et innlegg i Aftenposten?
Hvilke stemmer blir lyttet til? Hvorfor er noen tause, mens andre twittrer og blogger i vei?

På seminaret belyser vi slike spørsmål og vi tematiserer hva vi bør ta hensyn til når vi uttrykker oss i det offentlige rom som aktive medborgere.

Den såkalte Hoem-debatten har satt fart på debatten om innholdet i norskfaget. På seminaret møter vi lærere og skoleforskere som har ytret seg både i denne debatten og i andre debatter som dreier seg om skole. Vi møter også en elev som har opplevd å bli kastet ut av Facebook og en rektor som blogger ukentlig. Debattredaktøren i Aftenposten vil bidra med erfaringer fra sitt perspektiv.

Publisert 6. apr. 2017 21:46 - Sist endret 9. nov. 2017 15:42