Skolelederdagen 2017

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning inviterer til konferanse for skoleledere, forskere og andre interesserte innen utdanningsfeltet.

Tittel på årets konferanse er Ledelse i skolen: Ny kunnskap, nye forventninger og nye karriereveier.

Ny kunnskap om livet i skolen endrer vilkårene for ledelse. Årets skolelederkonferanse tar for seg utvikling av lederskap og nye karriereveier i skolen med særlig blikk på mellomlederrollen, veilederrollen, lærerrollen og rollen som lærerspesialist. Nye forventninger til ledelse og lærerarbeid basert på skoleforskning og signaler i styringsdokumenter blir belyst.

Konferansens bidragsyterne er forskere fra Universitetet i Oslo, UC Berkeley’s Graduate School of Education og Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus, samt skoleledere, veiledere og lærere fra Oslo og Akershus.

Gå ikke glipp av denne unike muligheten til faglig påfyll og oppdatering fra forskningsfronten!

Gå til konferansens nettside for mer informasjon og påmelding

Gå direkte til påmeldingsskjema

 

 

Arrangør

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Publisert 9. juni 2017 13:43 - Sist endret 8. des. 2017 17:08