Sluttlesing Ann Elisabeth Gunnulfsen

Velkommen til sluttlesing for ph.d.-kandidat Ann Elisabeth Gunnulfsen, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning.

Sluttleser er professor II Helen Gunter, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.

Publisert 7. juni 2017 10:55 - Sist endret 17. okt. 2017 09:03