KiS frokostmøte 10. oktober

Fremtidens nøkkelkompetanser

– mer enn de fem grunnleggende ferdighetene?

I den norske læreplanen har vi de fem grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning, muntlig og digitale ferdigheter, og i Europa arbeider nettverket KeyCoNet med å identifisere nye nøkkelkompetanser som skal integreres i grunnutdanningen i europeiske skoler. Disse nøkkelkompetansene inkluderer våre fem, men har i tillegg med sosiale og kulturelle kompetanser og trening i initiativ og entreprenørskap. Kompetansene ligger altså i et spenningsfelt mellom «nyttetenking» og «dannelse», og berører dermed Opplæringslovens § 1.1 om formålsbestemmelse i utdanning

På møtet får vi først en kort innføring om KeyCoNet v. to av aktørene i det europeiske nettverket. Innleggene etterfølges av to forberedte kommentarer før vi som vanlig gir ordet fritt til debatt. Overordnet er spørsmålet om hva disse kompetansene ev. vil bety for norsk skole, og hva andre land kan lære av oss i arbeidet med å integrere kompetansene i nasjonale læreplaner.

Innledere: Leder for KeyCoNet; Caroline Kearney og Norges representant i KeyCoNet, professor Ola Erstad, UiO.

Kommentatorer: Professor Kjell Lars Berge, UiO og Rådgiver Ellen Sethov

 

Møte ledes av Frøydis Hertzberg, leder for KiS.

 

Som vanlig serveres enkel frokost og kaffe/te.

 

Møtet er åpent for alle.

 

Vel møtt!

Publisert 25. sep. 2013 10:14