I media - Side 2

Les artikkelen: Forskning.no 17.12.2016

Les artikkelen: Aftenposten 10.12.2016 .

Les artikkelen: Forskning.no 09.12.2016.

Les artikkelen i Universitas 15.11.2016.

Les artikkelen: Forskning.no 20.10.2016

 

Les artikkelen i Aftenposten 29.09.2016

Les artikkelen: Forskning.no 15.09.2016

Les artikkelen: Forskning.no 29.09.2016

Les artikkelen: Forskning.no 05.09.2016

Les artikkelen: Forskning.no 12.08.2016

Stipendiat Eli Lejonberg intervjues i Uniforum om PROMO, Lektorprogrammets profesjonsrettede mentorordning. Gjennom ordningen kobles studentene med erfarne lærere med samme fagbakgrunn. 

Universitetet i Oslos forkurs i matematikk for søkere til lærerutdanningen er omtalt i Aftenposten og Uniforum.

Undervisningsleder Kirsti Lyngvær Engelien ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning snakker i NRKs Østlandsendingen 22.06.16 om forkurset i matematikk for fremtidige lærerstudenter.

I dagens innlegg blogger rektor Ole Petter Ottersen om forkurs i matematikk for søkere til lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo.

I Bedre Skole nr. 2 2016 bidrar Institutt for lærerutdanning og skoleforsknings Øystein Gilje, Marte Blikstad-Balas, Marit Aas, Joke Dewilde og Lisbeth Brevik med artikler sammen med kolleger.

Når konferansen Bringing Teacher Education Forward arrangeres i juni, skapes samtidig en møteplass for amerikanske og kubanske utdanningsforskere. Uniforum har intervjuet professor Kirsti Klette og forsker Ole Kristian Bergem ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, som er verter for en egen sesjon om Cuba under konferansen.

Universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Ketil Mathiassen, intervjues i Dagens Næringsliv om instituttets arbeid med digital eksamen.

Stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Eli Lejonberg, intervjues i Svenska Dagbladet om hvorfor så mange av Sveriges nyutdannede lærere vurderer å slutte i jobben kort tid etter de har begynt.

Øystein Gilje presenterer sammen med kolleger fra Høgskolen i Oslo og Akershus funn fra prosjektet KnowMo i bloggen Parenting for a Digital Future ved London School of Economics and Political Science.

Førsteamanuensis Ulrikke Rindal skriver i Bedre Skole 1/2016 om elevers engelskuttale.

Professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Doris Jorde skriver sammen med leder for Naturfagsenteret, Merethe Frøyland i Utdanningsnytt.no om muligheter innen naturfagdidaktikken og utvikling av bedre læreplaner i naturfag.

Mange foreldre både bekymrer seg og diskuterer barns bruk av sosiale medier og hvor mye de skal spille dataspill. Nylig intervjuet Asker og Bærum budstikke førsteamanuensis Øystein Gilje ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) om temaet.