Organisasjon

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) har sine røtter tilbake til Pedagogisk seminar, som startet opp i 1907. Fra 1996 ble ILS en del av Det utdanningsvitenskapelige fakultet, som er sammensatt av tre institutter og et senter.

Fra å ha lærerutdanning som eneste oppgave har ILS utviklet seg til en institusjon som også utdanner skoleledere og veiledere og forvalter Lektorprogrammet ved UiO. Instituttet driver universitetsskoleprosjektet ved UiO og samarbeider med 20 universitetsskoler og 90 partnerskoler. Dessuten gjennomfører instituttet en rekke forskningsprosjekt på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, som PISA og TIMSS, og utvikler nasjonale og lokale prøver.

Ledelsen består av instituttleder, administrativ leder, forskningsleder og undervisningsleder. Instituttets øverste organ er instituttstyret.

ILS er vertskap for ProTed, Norges første Senter for fremragende utdanning, i samarbeid med UiT – Norges arktiske universitet. Instituttet driver det vitenskapelige tidsskriftet Acta Didactica Norge, som er det eldste norske open-access-tidsskriftet. 

Publisert 12. okt. 2010 14:45 - Sist endret 9. jan. 2017 10:03