Strategi og årsplaner

Instituttets virksomhet styres blant annet av langsiktige strategiplaner og årsplaner.

Den strategiske planleggingen er knyttet til Universitetets sentrale strategiske plan og Det utdanningsvitenskapelige fakultetets planer.

For perioden 2010- 2020 har instituttet gitt innspill til utformingen av fakultetets strategiske plan.

ILS' årsplan revideres årlig og vedtas av instituttstyret.

 

Publisert 14. sep. 2010 11:15 - Sist endret 19. nov. 2015 09:07