Kommunikasjonsstrategi

Instituttet har høsten 2014 utarbeidet en kommunikasjonsstrategi som ble vedtatt av styret 14.4.2015.

Strategien finner du her.