Ann Elisabeth Gunnulfsen

Bilde av Ann Elisabeth Gunnulfsen
English version of this page
Telefon +47-22858557
Mobiltelefon 97759928 +4797759928
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Phd-prosjekt

Mikropolitisk arbeid i skolen

Bruk av nasjonale prøver i en norsk utdanningskontekst

Gunnulfsens doktorgradsprosjekt tar sikte på å utforske hvordan skoler (skoleledere og lærere) meningsforhandler  styringssignaler i skolen. Dette er eksemplifisert ved fokus på grunnleggende ferdigheter i lesing og regning.  Hovedspørsmålet for prosjektet er: Hvordan tolkes og forstås myndighetenes forventninger knyttet til nasjonale prøver i lesing og regning på ungdomstrinnet? Analytisk vil studien gjøre bruk av teori hentet fra sosiologi og institusjonell teori. Prosjektet er en multi-case studie, med en mixed-methods tilnærming som kombinerer intervjuer, observasjonsdata fra møter, feltnotater på diskusjon blant skoleledere og lærere og en spørreundersøkelse blant lærere.

Faglige interesser

Utdanningsledelse, læring i organisasjoner, læring, lesing av fagtekster, læringsmiljø, læring og utvikling. Er medlem av forskergruppen CLEG (Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance, ved det utdanningsvitenskapelige fakultet.

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/UTLED4111/...

http://gunnulfsen.wordpress.com/

Bakgrunn

2014 - Phd stipendiat.

2010: Master of Philosophy (Master i utdanningsledelse), University of Oslo

Har 20 års erfaring som lærer og skoleleder i grunnskolen (barnetrinn og ungdomstrinn).

Prosjektleder for Kunnskapsløftet - fra ord til handling.

Pedagogisk veileder for kommunale og interkommunale utviklingsprosjekter med særlig fokus på vurdering, læreplanarbeid, elevenes læringsmiljø og lese- læringsstrategier.

Fagbokforfatter - lesing av fagtekster i alle fag på alle trinn, samt bok om skoleledelse og juss.

 

Gjesteforskeropphold

 • Gjesteforsker ved University of California, Berkeley - Graduate School of Education, studieåret 2015/2016. https://gse.berkeley.edu/

 

Medieoppslag

"Brukes nasjonale prøver i vurderingsarbeidet?"  I Skolelederen nr 3, 2017.

 

 

 

 

Emneord: Utdanningsledelse, Styring av utdanning, Læring, Læring og utdanning, CLEG, Nasjonale prøver, Testing, Læreplan

Publikasjoner

Gunnulfsen, A. E., & Roe, A. (2018). Investigating teachers’ and school principals’ enactments of national testing policies: A Norwegian study. Journal of Educational Administration.

Gunnulfsen, A. E. (2017). School leaders’ and teachers’ work with national test results: Lost in translation?. Journal of Educational Change, 18(4), 495-519.

Gunnulfsen, A. E., & Møller, J. (2017). National testing: Gains or strains? School leaders’ responses to policy demands. Leadership and Policy in Schools, 16(3), 455-474.
 
Gunnulfsen, A. E. (2016). School leadership and the knowledge of teacher-student interaction on Facebook: a study of a lower secondary school in Norway. International Journal of Social Media and Interactive Learning Environment. ISSN 1504-9922. 10(2), 2 212-234
 
Brevik, Lisbeth M.; Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Renzulli, Joseph (2017). Student teachers’ practice and experience with differentiated instruction for students with higher learning potential. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  71, s 34- 45 . doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.12.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 
 
Gunnulfsen, A. E. & Colbjørnsen, T. (2015). Forskningsinformert skoleledelse i praksis. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(02), 124-135.

Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2015). En skoleleders dagbok: Profesjonell praksis og juridisk skjønn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205459489.  232 s.

Gunnulfsen, A.E. & Helstad, K. (2014). Skolebasert kompetanseutvikling. Samarbeid mellom skoler og kompetansemiljøer om ledelse og profesjonsutvikling.  I E. Elstad & K.Helstad (Eds.), Profesjonsutvikling i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Gunulfsen, A. E., (2009). Masteroppgave: "Det handler om å nå ut. Hvordan oppfatter utdanningsforskere sitt bidrag til utvikling i skolen?" http://www.duo.uio.no/publ/realfag/2010/106770/Gunnulfsen.pdf

Brevik, L. & Gunnulfsen, A.E. (2012). Les mindre - forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 8. - 13. trinn. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.

Brevik, L. & Gunnulfsen, A.E. (2011). Les mindre - forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 1. - 7. trinn. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.

For 1. - 7. trinn: http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Pedagogikk/Fagdidaktikk/Les-mindre-forstaa-mer

For 8. - 13. trinn: http://www.gyldendal.no/Salgsbrev/Pedagogikk/Les-mindre-forstaa-mer/Les-mindre-forstaa-mer-8.-13.trinn

 

Se alle arbeider i Cristin

 • Hall, Jeffrey Brooks & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). En skoleleders dagbok: Profesjonell praksis og juridisk skjønn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205459489.  232 s.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2012). Les mindre – forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 8.–13. trinn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205425170.  354 s.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2012). Læs mindre – forstå mere! Strategier for læsning af fagtekster 1.-7. trinn.. Klim.  ISBN 9788771291827.  247 s.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2011). Les mindre - Forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 1.-7. trinn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41536-2.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). How do teachers use national test results? Exploring testing policies, teacher practice and principals facilitating.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). Kva skjer på skulane? Korleis bruker skulane resultata på nasjonale prøver i sitt arbeid med skuleutvikling og elevane si læring?.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). Norwegian School Leaders’ and Teachers’ Use of National Test Results: Opportunities Lost?.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). School Leaders’ and Teachers’ Work with National Test Results: Lost in Translation?.
 • Helstad, Kristin & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). Når UIU møter UIO: Språk og systemer i spill.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2016). National Testing. gains or Strains? School Leaders' Responses to Policy Demands.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2016). School Leaders’ and Teachers’ Enactment of Policy Demands: Responses to Requirements for the Use of National Test Results.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Møller, Jorunn (2016). National Testing: Gains or Strains? School Leaders Responses to Policy Demands.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). Conference paper: Gifted and talented pupils: How student teachers characterise them. Vis sammendrag
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). Educational Leadership Network March, 6, 2015 - Chapters from the book “Profesjonsutvikling i skolen”.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). National Testing. School Leaders' Responses to Policy Demands.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). School Leaders’ Enactment of Educational Policies.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). School Leaders’ Enactment of Educational Policies.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2014). Research Informed School Leadership.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2014). School Leadership and the Enactment of Policy Demands.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2013). Bridging The Gap between Evidence-based Knowledge and Leadership Practice in Schools.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2013). “It’s about reaching out”.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. aug. 2012 08:50 - Sist endret 4. mars 2018 11:23