Britt Oda Fosse

Bilde av Britt Oda Fosse
English version of this page
Telefon +47-22844598
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Emneord: Læring og utdanning

Publikasjoner

  • Fosse, Britt Oda (2016). Transformering av kunnskap mellom campus og skole i lærerutdanningen :. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  10(2), s 235- 251
  • Brevik, Lisbeth M.; Fosse, Britt Oda & Rødnes, Kari Anne (2014). Language, learning, and teacher professionalism: An investigation of specialized language use among pupils, teachers, and student teachers. International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355.  68, s 46- 56 . doi: 10.1016/j.ijer.2014.08.004
  • Fosse, Britt Oda (2014). Også de svake hadde noe å bidra med. Lærerstudenters læring om tilpasset opplæring, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 4.  s 78 - 96
  • Fosse, Britt Oda (2014). Tilpasset opplæring, som intensjon og virksomhet, I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  24.  s 420 - 436
  • Fosse, Britt Oda & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2014). Lærerutdanning og lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom ulike kunnskapsformer. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (2), s 66- 79
  • Solhaug, Trond & Fosse, Britt Oda (2008). Tilpasset opplæring og likeverdige utdanningsmuligheter i en ny åpen ungdomsskole – en case studie. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:09 - Sist endret 13. mars 2012 08:45