Eivind Larsen

Bilde av Eivind Larsen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Opplæringsloven, og ny generell del av læreplanen 
 • Ansvarliggjøring i skolen
 • Skolelederes handlingsrom innenfor rammene av opplæringsloven
 • Demokratisk og rettighetsorientert skoleledelse
 • Globalisering og medborgerskap

Undervisning

Studiekoordinator i Rektorutdanningen

Arbeidsbakgrunn:

 • Fasilitator for kurs i konflikthåndtering, Norwegian Peace Association
 • Utreder for Redd Barna
 • Offentlig sektor og offentlig forvaltning
  • Skolen
  • Departementene

Utdanning:

 • 2017 -d.d. PhD student ved Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel "Leadership for Social Justice: A Transformative Perspective of Educational Leadership in an Age of Accountability". 
 • 2013-2015 `Master of Philosophy in Comparative and International Education`, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Tema: Globalisering og medborgerskap, tilknyttet forskergruppen Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance (CLEG).
 • 2008 - 2012 Bachelor i Psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Pågående og avsluttede prosjekter:

 

 • 2017:

Doktorgradsavhandling: Leadership for Social Justice: A Transformative Perspective of Educational Leadership in an Age of Accountability

Artikkel: Legitimations and Expectations of Social Justice Leadership

 • 2014-2016:

Masteroppgave: Globalization and Citizenship Education -A Case Study on Recent Education Reforms in Norway

Publisert 28. aug. 2017 13:56 - Sist endret 26. nov. 2017 13:46