Eivind Larsen

English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Opplæringsloven, og ny generell del av læreplanen 
 • Ansvarliggjøring i skolen
 • Skolelederes handlingsrom innenfor rammene av opplæringsloven
 • Rettferdig og rettighetsorientert skoleledelse
 • Globalisering og medborgerskap

Undervisning

Studiekoordinator i Rektorutdanningen

Arbeidsbakgrunn:

Har erfaring fra:

 • Ledelse og tilrettelegging av utdanningsprosjekter innen konflikthåndtering og fredspedagogisk arbeid
 • Utredningsarbeid for Redd Barna Norge
 • Arbeid som lærer og miljøarbeider i skolen
 • Miljøterapeut for ungdom og voksne innen psykiatri og psykisk helse
 • Statlig sikkerhets- og administrativt arbeid
 • Forsvaret

Utdanning:

 • 2017 -d.d. PhD student ved Universitetet i Oslo 
 • 2013-2015 `Master of Philosophy in Comparative and International Education`, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Tema: Globalisering og medborgerskap, tilknyttet forskergruppen Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance (CLEG).
 • 2008 - 2012 Bachelor i Psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 

Publisert 28. aug. 2017 13:56 - Sist endret 20. okt. 2017 21:52