Eyvind Elstad

Bilde av Eyvind Elstad
English version of this page
Telefon +47-22857613
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Emneord: Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Kunnskap i skolen, Kvantitative utdanningsanalyser, Utdanningsreformer, Styring av skolen

Publikasjoner

 • Arnesen, Thomas; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2017). How Finnish and Swedish learners’ academic self-control relates to time spent online in class, perceptions of educator qualities, and school appreciation: A cross-sectional comparison. Education Sciences.  ISSN 2227-7102.  7, s 1- 12 . doi: http://www.mdpi.com/2227-7102/7/3/68/pdf
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind; juuti, kalle; Solhaug, Trond & Turmo, Are (2017). Duration of On-Campus Academic Engagements of Student Teachers in Finland and Norway. Education Inquiry.  ISSN 2000-4508.  8(2), s 89- 103 . doi: 10.1080/20004508.2016.1275194 Vis sammendrag
 • Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2017). Perceptions of digital competency among student teachers: contributing to the development of student teachers’ instructional self-efficacy in technology-rich classrooms. Education Sciences.  ISSN 2227-7102.  7(1) . doi: doi:10.3390/educsci7010027
 • Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2017). Teachers’ self-efficacy at maintaining order and discipline in technology-rich classrooms with relation to strain factors. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.  ISSN 1694-2116.  17(1), s 103- 119 . doi: http://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/849/pdf
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2017). Student evaluation of high-school teaching: Which factors are associated with teachers’ perception of the usefulness of being evaluated?. Journal for Educational Research Online.  ISSN 1866-6671.
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2017). Teaching evaluation: antecedents of teachers’ perceived usefulness of follow-up sessions and perceived stress related to the evaluation process. Teachers and Teaching: theory and practice.  ISSN 1354-0602.
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Hunskaar, Tove Seiness (2017). Behov for å utvikle "det tredje rom" i relasjonen mellom universitet og praksisskoler. UNIPED.  ISSN 1893-8981.
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Elstad, Eyvind (2017). Elevers vurdering av politikeres bruk av sosiale medier i et postfakta-samfunn og implikasjoner for samfunnsfaget. Nordidactica.  ISSN 2000-9879.  2017(3), s 71- 96
 • Arnesen, Thomas; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2016). Antecedents of students’ self-regulatory strength in technology-rich school environments. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.  ISSN 1694-2116.  15(3), s 218- 241
 • Arnesen, Thomas; Elstad, Eyvind; Salomon, Gavriel & Vavik, Lars (2016). Educational Technology and Polycontextual Bridging: An Introduction, In Eyvind Elstad (ed.),  Educational Technology and Polycontextual Bridging.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6300-643-9.  Chapter 1.  s 3 - 14
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind; Solhaug, Trond & Turmo, Are (2016). Antecedents of student teachers’ affective commitment to the teaching profession and turnover intention. European Journal of Teacher Education.  ISSN 0261-9768.  39(3), s 270- 286 . doi: 10.1080/02619768.2016.1170803 Vis sammendrag
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind; Turmo, Are & Solhaug, Trond (2016). Teacher Education Programmes and Their Contribution to Student Teachers Efficacy in Classroom Management and Pupil Engagement. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  60(2), s 240- 254 . doi: 10.1080/00313831.2015.1024162 Vis sammendrag
 • Elstad, Eyvind (2016). Educational technology in schools: policymaking and policy enactment, In Eyvind Elstad (ed.),  Digital Expectations and Experiences in Education.  Sense Publishers.  ISBN 9789463006460.  Chapter 3.  s 47 - 57
 • Elstad, Eyvind (2016). Educational technology: expectations and experiences - an introductory overview, In Eyvind Elstad (ed.),  Digital Expectations and Experiences in Education.  Sense Publishers.  ISBN 9789463006460.  Chapter 1.  s 3 - 28
 • Elstad, Eyvind (2016). Industrial action involving teachers’ unions in Norway and Denmark: Comparing bargaining trends and outcomes. Nordic Journal of Studies in Educational Policy.  ISSN 2002-0317.  1(2), s 1- 11 Vis sammendrag
 • Elstad, Eyvind (2016). Social networking sites, social media, and Internet: challenging issues for schools, In Eyvind Elstad (ed.),  Digital Expectations and Experiences in Education.  Sense Publishers.  ISBN 9789463006460.  chapter 8.  s 139 - 148
 • Elstad, Eyvind (2016). Why is there a wegde between the promise of educational technology and the experiences in a technology-rich pioneer school?, In Eyvind Elstad (ed.),  Digital Expectations and Experiences in Education.  Sense Publishers.  ISBN 9789463006460.  chapter 5.  s 77 - 96
 • Elstad, Eyvind; Arnesen, Thomas & Christophersen, Knut-Andreas (2016). What explains pupils' perseived motivational conflict between academic work and off-task behaviour in technology-rich classrooms?, In Eyvind Elstad (ed.),  Digital Expectations and Experiences in Education.  Sense Publishers.  ISBN 9789463006460.  Chapter 4.  s 59 - 75
 • Elstad, Eyvind; Tiplic, Dijana & Brandmo, Christian (2016). Antecedents of employee collaboration among newly qualified teachers in Danish schools. Scandinavian Journal of Organizational Psychology.  ISSN 1891-473X.  8(2), s 5- 17 Vis sammendrag
 • Lejonberg, Eli; Eriksen, Harald; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2016). Undervisningsvurdering som utgangspunkt for lærerstudenters profesjonelle vekst: Kan elevers vurdering av lærerstudenter være nyttig?, I: Marit Ulvik; Hanne Riese & Dag Roness (red.),  Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2005-2.  kapittel 7.  s 133 - 157
 • Tiplic, Dijana; Lejonberg, Eli & Elstad, Eyvind (2016). Antecedents of Newly Qualified Teachers’ Turnover Intentions: Evidence from Sweden. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.  ISSN 1694-2116.  15(6), s 103- 127
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind; Solhaug, Trond & Turmo, Are (2015). Antecedents of Norwegian student teachers' campus time on task. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.  ISSN 1694-2116.  10(3), s 59- 78 Vis sammendrag
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind; Solhaug, Trond & Turmo, Are (2015). Explaining motivational antecedents of citizenship behavior among preservice teachers. Education Sciences.  ISSN 2227-7102.  5, s 126- 145 . doi: 10.3390/educsci5020126
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind; Solhaug, Trond & Turmo, Are (2015). Gender Variations in Norwegian Pre-service teachers' Motivational Orientations. Problems of Education in the 21st Century.  ISSN 1822-7864.  63, s 17- 28
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind & Turmo, Are (2015). Organisational factors influencing teachers' inner sense of affective commitment to their schools in high- and low-accountability environments. International Journal of Management in Education (IJMIE).  ISSN 1750-385X.  9(1), s 111- 128 . doi: 10.1504/IJMIE.2015.066352
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2015). Teaching evaluation as a contested practice: Teacher resistance to teaching evaluation schemes in Norway. Education Inquiry.  ISSN 2000-4508.  6(4), s 375- 399 . doi: http://dx.doi.org/10.3402/edui.v6.27850
 • Garmannslund, Per Einar; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2015). Norsklærers innflytelse på elevers motivasjon, selvdisiplin, innsats og norskprestasjon: Empiriske sammenhenger hos førsteårselever i videregående skole. Tidsskriftet FoU i praksis.  ISSN 1504-6893.  9(1), s 9- 32
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2015). Mentor education: challenging mentors’ beliefs about mentoring. International Journal of Mentoring and Coaching in Education.  ISSN 2046-6854.  4(2), s 142- 158 . doi: 10.1108/IJMCE-10-2014-0034
 • Tiplic, Dijana; Brandmo, Christian & Elstad, Eyvind (2015). Antecedents of Norwegian beginning teachers’ turnover intentions. Cambridge Journal of Education.  ISSN 0305-764X.  45(4), s 451- 474 . doi: 10.1080/0305764X.2014.987642
 • Turmo, Are; Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind & Geppert, Corrina (2015). Prädiktoren der Lehrerinnenverantwortung. Bildungsforschung.  ISSN 1860-8213.  (1), s 1- 27
 • Brandmo, Christian; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2014). The achievement goal theory as an approach to study school principals’ leadership motivation. Problems of Education in the 21st Century.  ISSN 1822-7864.  58, s 27- 38
 • Elstad, Eyvind; Helstad, Kristin & Mausethagen, Sølvi (2014). Profesjonsutvikling i skolen, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 1.  s 17 - 38
 • Lejonberg, Eli & Elstad, Eyvind (2014). Bruk av profesjonsbegrepet i kampen om utdanningspolitikkens innhold, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 2.  s 39 - 56
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2014). Judgemental and developmental mentoring: construct development and search of useful measures of mentors’ beliefs about mentoring, In Po Lindvall & David Megginson (ed.),  EMCC Mentoring & Coaching research conference, 2014 Research Conference Book.  European Mentoring & Coaching Council.  ISBN 978-1-910487-00-6.  Chapter.  s 54 - 71
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2013). Antecedents of Organizational Citizenship Behavior Among Educators in Language Education for Adult Immigrants in Norway. Adult Education Quarterly.  ISSN 0741-7136.  63(1), s 78- 96 . doi: 10.1177/0741713611429386
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2013). Antecedents of teachers’ fostering of student effort in Norwegian folk high schools. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  40(3), s 204- 205
 • Turmo, Are; Christophersen, Knut-Andreas & Elstad, Eyvind (2013). Hvilke organisatoriske faktorer påvirker læreres indre pliktfølelse?. Paideia.  ISSN 1904-9633.  (6), s 46- 57
 • Turmo, Are; Christophersen, Knut-Andreas & Elstad, Eyvind (2013). ORGANIZATIONAL DETERMINANTS OF TEACHER RESPONSIBILITY AND ENGAGEMENT AMONG ADULT EDUCATORS IN NORWAY. Problems of Education in the 21st Century.  ISSN 1822-7864.  52(52), s 125- 136
 • Turmo, Are; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2013). Organisational antecedents of teachers’ perceived time capacity to energise effort: A Norwegian study. Education Inquiry.  ISSN 2000-4508.  4(2), s 335- 353 Vis sammendrag
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind & Turmo, Are (2012). Investigating school-wide antecedents of good practice dissemination from individual subject projects. Research in education (Manchester).  ISSN 0034-5237.  87, s 1- 14
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind & Turmo, Are (2012). The strength of accountability and teachers’ organisational citizenship behaviour. Journal of Educational Administration.  ISSN 0957-8234.
 • Elstad, Eyvind (2012). PISA DEBATES AND BLAME MANAGEMENT AMONG THE NORWEGIAN EDUCATIONAL AUTHORITIES: PRESS COVERAGE AND DEBATE INTENSITY IN THE NEWSPAPERS. Problems of Education in the 21st Century.  ISSN 1822-7864.  48, s 10- 22
 • Elstad, Eyvind (2012). Volition for learning, In Norbert M. Seel (ed.),  Encyclopedia of the Sciences of Learning.  Springer.  ISBN 978-1-4419-1428-6.  kap.  s 3427 - 3429
 • Elstad, Eyvind (2012). Volitional learning, In Norbert M. Seel (ed.),  Encyclopedia of the Sciences of Learning.  Springer.  ISBN 978-1-4419-1428-6.  kap.  s 3429 - 3433
 • Elstad, Eyvind (2012). Volitional learning strategies, In Norbert M. Seel (ed.),  Encyclopedia of the Sciences of Learning.  Springer.  ISBN 978-1-4419-1428-6.  kap.  s 3433 - 3437
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2012). Antecedents of school teaching intensity within two different management regimes: an assessment-based accountability regime and regime without external pressure on results. International Journal of Education Policy and Leadership.  ISSN 1555-5062.  7(6)
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2012). Exploring antecedents of organizational citizenship behaviour among teachers at Norwegian folk high schools. Studies in Continuing Education.  ISSN 0158-037X.  34(2), s 175- 189 . doi: 10.1080/0158037X.2011.611798
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2012). THE INFLUENCE OF TEACHER SKILLS ON PUPIL VOLITION IN SCIENCE LEARNING: A NORWEGIAN INVESTIGATION OF THE STUDYING BEHAVIOURS OF 16-YEAR-OLDS. Problems of Education in the 21st Century.  ISSN 1822-7864.
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2012). The Influence of Parents and Teachers on the Deep Learning Approach of Pupils in Norwegian Upper-Secondary Schools. Electronic Journal of Research in Educational Psychology.  ISSN 1696-2095.  10(1), s 1- 14
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind & Turmo, Are (2011). Contextual Determinants of School Teaching Intensity in the Teaching of Adult Immigrant Students. Journal of Adult and Continuing Education.  ISSN 1477-9714.  17(1), s 3- 22
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind & Turmo, Are (2011). Social Exchange Theory as an Explanation of Organizational Citizenship Behaviour among Teachers. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124.  14(4), s 405- 422 Vis sammendrag
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind & Turmo, Are (2011). The nature of social practice among school professionals: consequences for the school academic pressure exerted by teachers in their teaching. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  55(6), s 639- 654 . doi: 10.1080/00313831.2011.594605
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2011). Hva forklarer folkehøgskolellærernes korpsånd?, I: Sigurd Ohrem & Odd Haddal (red.),  Med livet som pensum: danning og læringsprosesser i folkehøgskolen.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-35823-5.  kapittel 8.  s 105 - 110
 • Elstad, Eyvind & Turmo, Are (2011). Obeying the rules or gaming the system? Delegating random selection for examinations to head teachers within an accountability system. Education, Knowledge and Economy.  ISSN 1749-6896.  5(1-2), s 1- 15 . doi: 10.1080/17496896.2010.546560
 • Elstad, Eyvind; Turmo, Are & Guttersrud, Øystein (2011). Achievement Tests in the Norwegian School System: Types and Uses, In Lucas E. Madsen (ed.),  Achievement Tests: Types, Interpretations and Uses.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-61122-614-0.  4.  s 109 - 124
 • Elstad, Eyvind; Turmo, Are & Guttersrud, Øystein (2011). Problems Induced by Amalgamation of Pedagogical Progressivism and Educational Accountability: Oral Exams with prior Preparation Time in Norwegian Secondary Schools. Problems of Education in the 21st Century.  ISSN 1822-7864.  30, s 22- 34
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind & Turmo, Are (2010). Is Teacher Accountability Possible? The Case of Norwegian High School Science. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  54(5), s 413- 429 . doi: 10.1080/00313831.2010.508906 Vis sammendrag
 • Elstad, Eyvind (2010). Internasjonale storskalaundersøkelser: en sammenlikning av PISA, TIMSS og PIRLS, I: Eyvind Elstad & Kirsten Sivesind (red.),  PISA sannheten om skolen?.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01487-6.  Kapittel 3.  s 54 - 68
 • Elstad, Eyvind (2010). PISA i norsk offentlighet: politisk teknologi for styring og bebreidelsesmanøvrering, I: Eyvind Elstad & Kirsten Sivesind (red.),  PISA sannheten om skolen?.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01487-6.  Kapittel 5.  s 83 - 99
 • Elstad, Eyvind (2010). University-based teacher education in the field of tension between the academic world and practical experience in school: a Norwegian case. European Journal of Teacher Education.  ISSN 0261-9768.  33(4), s 361- 374 . doi: 10.1080/02619768.2010.504948 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Elstad, Eyvind (ed.) (2016). Digital Expectations and Experiences in Education. Sense Publishers.  ISBN 9789463006460.  270 s. Vis sammendrag
 • Elstad, Eyvind (ed.) (2016). Educational Technology and Polycontextual Bridging. Sense Publishers.  ISBN 978-94-6300-643-9.
 • Elstad, Eyvind & Helstad, Kristin (red.) (2014). Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  353 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Elstad, Eyvind (2017). DIGITAL EXPECTATIONS AND EXPERIENCES: THE GAP BETWEEN THE PROMISE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND THE EXPERIENCES. Vis sammendrag
 • Eriksen, Harald; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas & Elstad, Eyvind (2017). When Pupils Evaluate Student Teachers: Does Anonymous Evaluation by Pupils Provide Useful Information?.
 • Elstad, Eyvind (2016). Introduction, In Eyvind Elstad (ed.),  Digital Expectations and Experiences in Education.  Sense Publishers.  ISBN 9789463006460.  Introduction.  s vii - ix
 • Elstad, Eyvind (2016). Introduction, In Eyvind Elstad (ed.),  Educational Technology and Polycontextual Bridging.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6300-643-9.  Introduction.  s ix - xiv
 • Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2016). Klasseledelse og undervisning i teknologitette klasserom. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 36- 40
 • Tiplic, Dijana; Brandmo, Christian; Elstad, Eyvind; Steingrímsdóttir, María & Engilbertsson, Guðmundur (2016). Antecedents of collaborative-oriented professional learning activities among Icelandic beginning teachers.
 • Brandmo, Christian; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2015). Antecedents of collaboration-oriented learning activities among beginning teachers: Evidence from Denmark.
 • Elstad, Eyvind (2015). En stor andel nyutdannede lærere velger å forlate yrket. hvorfor?.
 • Elstad, Eyvind (2015). Lærerprofesjonen med vekt på profesjonsutvikling.
 • Elstad, Eyvind (2015). Strategisk læring.
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2015). Vurdering av lærerens arbeid. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 58- 62
 • Eriksen, Harald & Elstad, Eyvind (2015). Antecedents for teacher student’s perceived usefulness of teacher evaluation.
 • Brandmo, Christian; Ferguson, Leila Eve; Elstad, Eyvind & Tiplic, Dijana (2014). New and Experienced Teachers’ Trust in Sources of Pedagogical Knowledge and Implications for Motivation.
 • Brandmo, Christian; Nesje, Katrine; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2014). Components of teachers' work motivation: What motivates students to become teachers and what motivate teachers to stay?.
 • Elstad, Eyvind (2014). Lærervurdering - en krevende øvelse. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 19- 25
 • Elstad, Eyvind (red.) (2014). Rapport til drøfting i GNIST-partnerskapet.
 • Brandmo, Christian; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2013). Principals’ Achievement Goals for Leading.
 • Elstad, Eyvind (2013). Perspektiver på elevers læringsmiljø.
 • Elstad, Eyvind (2013). Veiledning av nyutdannede lærere og lærersertifisering. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 10- 15
 • Tiplic, Dijana; Brandmo, Christian & Elstad, Eyvind (2013). Antecedents of Norwegian beginning teachers' turnover intentions.
 • Tiplic, Dijana; Brandmo, Christian & Elstad, Eyvind (2013). Work motivation in school: Predictors of beginning teachers' intent to leave.
 • Brandmo, Christian; Elstad, Eyvind & Tiplic, Dijana (2012). Jobbmotivasjon i skolen.
 • Elstad, Eyvind (2012). Elevers selvdisiplin og lærerens rolle. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 56- 59
 • Elstad, Eyvind (2012). Er evidensbasert lærerutdanning mulig og ønskelig.
 • Elstad, Eyvind (2012). Hva sier forskning om effektiv undervining?.
 • Elstad, Eyvind (2012). Målinger og skoleforbedringsarbeid, I: Stavanger kommune Stavanger kommune (red.),  Stavangerskolen 2012, Innhold, kvalitet og utfordringer. Kvalitets- og utviklingsmelding 2012.  Stavanger kommune.  Kap 2.
 • Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind & Turmo, Are (2010). De menneskelige relasjonenes betydning for lærernes ytelse. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 29- 31
 • Elstad, Eyvind (2010). Ansvarliggjøring av skoler og lærere.
 • Elstad, Eyvind (2010). Dag 1: Norsk utdanningspolitikk i korte riss fra 1990-tallet og framover Dag 2: Skoleforbedringsarbeid i Kunnskapsløftet Dag 3: Skoleledelse og styring.
 • Elstad, Eyvind (2010). Den menneskelige faktor; Hva vet vi om folkehøgskolelærerne?.
 • Elstad, Eyvind (2010). Den norske skolen har kvalitetsutfordringer. Er "accountability" løsningen?.
 • Elstad, Eyvind (2010). Det teknologitette klasserom: maktforskyvninger og utfordringer for læreren.
 • Elstad, Eyvind (2010). Eksempel på skoleforskning.
 • Elstad, Eyvind (2010). Hvordan kan norsklæreren påvirke deltakernes læringsstrategier og -utbytte?.
 • Elstad, Eyvind (2010). Læringsstrategier og vurdering for læring.
 • Elstad, Eyvind (2010). Om bruk av kvantitative metoder i FoU-prosjekter.
 • Elstad, Eyvind (2010). PISA - politisk teknologi for styring.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:11 - Sist endret 5. des. 2011 09:43