Glenn Ole Hellekjær

Bilde av Glenn Ole Hellekjær
English version of this page
Telefon +47-22857364
Mobiltelefon +47-92831622
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Emneord: Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Engelskdidaktikk, Fremmedspråk

Publikasjoner

 • Brevik, Lisbeth M. & Hellekjær, Glenn Ole (2017). Outliers: Upper Secondary School Students Who Read Better in the L2 than in L1 . International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth; Hellekjær, Glenn Ole & Vestøl, Jon Magne (2017). Acta Didactica Norge 2007-2017. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  11(3) . doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.5545
 • Brevik, Lisbeth M.; Olsen, Rolf Vegar & Hellekjær, Glenn Ole (2016). The Complexity of Second Language Reading: Investigating the L1-L2 Relationship . Reading in a Foreign Language.  ISSN 0264-2425.  28(2), s 161- 182
 • Hellekjær, Glenn Ole (2016). Arbeidsrelevante engelskferdigheter - et udekket behov i norsk høyere utdanning : . UNIPED.  ISSN 1893-8981.  39(1), s 7- 23 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-01-02 Fulltekst i vitenarkiv
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland; Aas, Marit & Hellekjær, Glenn Ole (2015). How do principals make sense of school leadership in Norwegian reorganised leadership teams?. School Leadership and Management.  ISSN 1363-2434.  35(1), s 62- 78 . doi: 10.1080/13632434.2014.992775
 • Hellekjær, Glenn Ole & Fairway, Tone Anita (2015). The mismatch between the unmet need for and supply of occupational English skills: an investigation of higher educated government staff in Norway. Higher Education.  ISSN 0018-1560.  70(6), s 1033- 1050 . doi: 10.1007/s10734-015-9882-x Fulltekst i vitenarkiv
 • Hellekjær, Glenn Ole & Hellekjær, Anne-Inger (2015). From tool to target language: Arguing the need to enhance language learning in English-medium instruction courses and programs, In  English-Medium Instruction in European Higher Education.  Mouton de Gruyter.  ISBN 978-1-61451-725-2.  10.  s 223 - 243 Fulltekst i vitenarkiv
 • Hellekjær, Glenn Ole & Hellekjær, Anne-Inger (2015). Is Anglophone Complacency a Virtue of Necessity?: The Gap Between the Need for and Supply of Occupational Second Foreign Language Skills in Norwegian Business and Government. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  59(2), s 143- 161 . doi: 10.1080/00313831.2014.904412 Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødnes, Kari Anne; Hellekjær, Glenn Ole & Vold, Eva Thue (2014). Nye språklærere. Fagkunnskap og fagdidaktiske utfordringer, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  kap 9.  s 170 - 190
 • Hellekjær, Glenn Ole (2012). A Survey of English Use and Needs in Norwegian Export Firms. Hermes - Journal of Language and Communication Studies.  ISSN 0904-1699.  (48), s 7- 18
 • Hellekjær, Glenn Ole (2012). Fra Reform 94 til Kunnskapsløftet: en sammenligning av leseferdigheter i engelsk blant avgangselever i den videregående skolen, I: Therese Nerheim Hopfenbeck; Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02004-4.  Kapittel 11.  s 153 - 171
 • Hellekjær, Glenn Ole (2010). Language Matters: Assessing lecture comprehension in Norwegian English-medium higher education, In  Language Use and Language Learning in CLIL Classrooms.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978-90-272-0523-0.  Part III.CLIL at the tertiary level.  s 233 - 258
 • Hellekjær, Glenn Ole (2010). Lecture Comprehension in English-Medium Higher Education . Hermes - Journal of Language and Communication Studies.  ISSN 0904-1699.  45, s 11- 34
 • Hellekjær, Glenn Ole (2009). Academic English reading proficiency at the university level: A Norwegian case study . Reading in a Foreign Language.  ISSN 0264-2425.  21(2), s 198- 222
 • Hellekjær, Glenn Ole & Ellingsund, Astrid Ekroll (2009). Defining Washback: An overview of the field. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (2), s 20- 28
 • Hellekjær, Glenn Ole (2008). A Case for Improved Reading Instruction for Academic English Reading Proficiency. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  2(1)
 • Hellekjær, Glenn Ole (2008). Lesing som grunnleggende ferdighet: En utfordring for engelskfaget. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (4), s 10- 15
 • Hellekjær, Glenn Ole (2007). The Implementation of Undergraduate Level English Medium Programs in Norway: An Explorative Case Study, In Robert Wilkinson & Vera Zegers (ed.),  Researching Content and Language Integration in Higher Education.  Maastricht University Language Centre.  ISBN 978-90-5625-269-4.  6.  s 68 - 81
 • Svenhard, Britt W.; Servant, Kim; Hellekjær, Glenn Ole & Bøhn, Henrik (2007). Norway, In  Windows on CLIL : content and language integrated learning in the European spotlight.  Europees Platform.  faglig_bok_forlag.  s 139 - 146
 • Svenhard, Britt Wenche; Servant, Kim; Hellekjær, Glenn Ole & Bøhn, Henrik (2007). Norway, In Anne Maljers; David Marsh & Dieter Wolff (ed.),  Windows on CLIL.  European Platform for Dutch Education.  ISBN 978-90-74220-74-3.  14.  s 139 - 146
 • Hellekjær, Glenn Ole (2006). Screening criteria for English-medium programmes: a case study, In Robert Wilkinson (ed.),  Bridging the Assessment Gap in English-Medium Higher Education.  AKS-Verlag.  ISBN 3-925453-49-0.  Section 1.  s 43 - 60
 • Hellekjær, Glenn Ole (2004). Unprepared for English-medium instruction : a critical look at beginner students, In  Integrating Content and Language : meeting the challenge of a multilingual higher education.  University of Maastricht.  faglig_bok_institusjon.  s 147 - 161
 • Ibsen, Elisabeth Braathu & Hellekjær, Glenn Ole (2003). A Profile of Norwegian Teachers of English in the 10th Grade . Acta Didactica.  ISSN 1502-2013.  1, s 68- 86
 • Hellekjær, Glenn Ole (2003). Prepared for Higher Education?, In  Mellom plikt og rett – tanker om og arbeid med Kvalitetsreformen ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk.  Høgskolen i Østfold, Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk.  faglig_bok_institusjon.  s 137 - 153
 • Hellekjær, Glenn Ole (2003). Student reading of English textbooks, In Merja Koskela; Christer Laurén; Marianne Nordamnn & Nina Pilke (ed.),  Porta Scientae. Lingua specialis I-II. Proceedings from the 13th European Symposium on LSP.  University of Vaasa; Vaasa.  ISBN 951-683-980-0.  s 311 - 328
 • Hellekjær, Glenn Ole & Ibsen, Elisabeth (2003). A Profile of Norwegian Teachers of English in the 10th Grade, In  Teaching and Learning a Foreign or Second Language: Studies and Applications.  Universitetet i Oslo.  faglig_bok_institusjon.  s 68 - 86
 • Hellekjær, Glenn Ole & Westergaard, Marit R (2003). An exploratory survey of content learning through English at Nordic universities, In Charles van Leeuwen & Robert Wilkinson (ed.),  Multilingual Approaches in University Education: Challenges and practices.  Valkhof Pers.  ISBN 90-5625-1600.  Chapter 3.  s 65 - 80
 • Hellekjær, Glenn Ole & Westergaard, Marit R. (2003). An exploratory survey content learning through English at Nordic universities, In  Multilingual approaches in university education : challenges and practices.  Valkhof Pers : Universiteit Maastricht.  faglig_bok_institusjon.  s 65 - 80
 • Hellekjær, Glenn Ole & Wilkinson, Robert (2003). Trends in content learning through English at universities: a critical reflection, In  Multilingual Approaches in University Education: Challenges and Practices.  Universitetet i Maastricht.  faglig_bok_institusjon.  s 81 - 102
 • Hellekjær, Glenn Ole & Westergaard, Marit R (2002). An Exploratory Survey of Content Learning through English at Scandinavian Universities. Acta Didactica.  ISSN 1502-2013.  3, s 47- 61
 • Hellekjær, Glenn Ole & Westergaard, Marit R. (2002). An Exploratory Survey of Content Learning through English at Scandinavian Universities, In Aud Marit Simensen (ed.),  Teaching and Learning Foreign Languages, Acta Didactica 3.  University of Oslo, Unipub.  ISBN 82-90904-67-3.  s 47 - 61
 • Simensen, Aud Marit & Hellekjær, Glenn Ole (2002). Teacher education, In Michael Grenfell (ed.),  Modern Languages Across the Curriculum.  Routledge Mental Health.  ISBN 0-415-25483-3.  s 170 - 187
 • Hellekjær, Glenn Ole (2001). From the CLIL Classroom to Teacher Education: New Skills, new education Needed?, In Piet van de Craen (ed.),  The Multilingual Challenge.  Printulibro Intergrup, S.A. Barcelona.  ISBN 84-607-2274-0.  s 125 - 137
 • Hellekjær, Glenn Ole (2001). Proficiency Skills for Future English Teachers and other Professionals, In Eyvind Elstad (ed.),  Acta Didactica 5/2001.  Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Oslo.  ISBN 82-90904-64-9.  s 185 - 202
 • Hellekjær, Glenn Ole (2001). The Acid Test: From Upper-Secondary EFL Instruction to the Reading of English Textbooks at Norwegian Colleges and Universities, In Jutta Eschenbach & Theo Shewe (ed.),  Ûber Grenzen gehen-Kommunikation zwischen Kulturen und Unternehmen: Festschrift für Ingrid Neumann.  Høgskolen i Østfold: Sarpsborg.  ISBN 82-7825-092-8.  s 289 - 303
 • Hellekjær, Glenn Ole (2001). The Bare Necessities: Proficiency Skills for Future English Teachers and other Professionals. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (2), s 17- 23
 • Hellekjær, Glenn Ole & Wilkinson, Robert (2001). Content and Language integrated Learning (CLIL) in Higher Education: An Issue Raising Workshop, In Felix Mayer (ed.),  Language for Special Purposes: Perspectives for the New Milennium.  Gunter Narr Verlag, Tübingen.  ISBN 3-8233-5852-9.  s 398 - 408
 • Hellekjær, Glenn Ole (2000). Foreign Language Instruction in a New Perspective: Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Higher Education. Fachsprache.  ISSN 1017-3285.  4, s 158- 173
 • Hellekjær, Glenn Ole (2000). Good Neighbors and Faraway Friends: Regional Dimensions of International Education: En konferanserapport fra the EAIE konferansen i Maastricht 1 til 4 desember 1999. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  3
 • Paulsen, Torbjørn Rage & Hellekjær, Glenn O. (1999). Seeing is Believing: CuSeeMe-Inexpensive Video-conferencing. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (4), s 28- 32
 • Hellekjær, Glenn Ole & Paulsen, Torbjørn (1999). Seeing is Believing:CuSeeMe-Inexpensive Video-conferencing. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (4), s 28- 32
 • Hellekjær, Glenn Ole; Beier, Rudolf; Bierbaumer, Peter; Möhn, Dieter & Wieser, Josef (1998). Teaching LSP: Methods and Misconceptions. Fachsprache.  ISSN 1017-3285.  (03.apr), s 149- 155
 • Hellekjær, Glenn Ole & Leganger, Anne-Berit (1998). Språk og Språkundervisning. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (3), s 20- 27

Se alle arbeider i Cristin

 • Hellekjær, Glenn Ole (2010). Språkmakt og avmakt: Bruk av og behov for fremmedspråk i statsforvaltningen. Fremmedspråksenteret.  ISBN 978-82-8195-048-1.  62 s.
 • Hellekjær, Glenn Ole (2007). Fremmedspråk i norsk næringsliv- engelsk er ikke nok!. Fremmedspråksenteret.  ISBN 978-82-8195-004-7.  78 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:12 - Sist endret 2. des. 2011 13:03