Hege Yvonne Hermansen

Bilde av Hege Yvonne Hermansen
English version of this page
Mobiltelefon 90882506
Rom 1111
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser inkluderer kunnskapspraksiser i profesjonelt arbeid, profesjonsutdanninger, forholdet mellom kunnskap og autonomi i profesjoner, og utdanningsledelse og programutvikling i høyere utdanning. Jeg jobber med kvalitative metoder og teorier som vektlegger sosiokulturelle perspektiver på læring og utvikling.

Jeg er medlem av forskergruppen TEPEC ved UiO og forskergruppen TEPEE ved Høgskolen i Oslo og Akershus/Høgskolen i Sørøst-Norge. 

Undervisning og veiledning

Jeg underviser og veileder innenfor temaene pedagogikk, arbeidslivpedagogikk, profesjonskunnskap, profesjonsteori, lærerutdanning/profesjonsutdanning, vurdering for læring og kvalitative metoder.
 

Prosjekter

Lærerutdanneres handlingsrom (professional agency) i Norge, Skottland og Nederland (TEA) 
 
Programutvikling og kunnskapspraksiser i lærerutdanningen (ProgTed)
 
Knowledge work in the teaching profession: Opening up the black box of teachers' engagement with assessment for learning (avsluttet PhD-prosjekt tilknyttet NFR-prosjektet Learning Trajectories in Knowledge Economies)
 

Bakgrunn

2013-2015  Høgskolelektor/Førsteamanuensis, Senter for profesjonsstudier, HiOA

2009-2013  Stipendiat, Institutt for Pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

2009  Norsklærer (norsk som andrespråk), Folkeuniversitetet

2006-2009  Learning Specialist, Democratic Governance Group, United Nations Development Program

2004-2006  English Instructor, Arab American University of Jenin, Palestina

2004-2005  Teacher Trainer and Trainer of Trainers, English Testing Service & Arab American University of Jenin, Palestina 

2003-2004  English Teacher, American Lebanese Language Center, Beirut, Lebanon

 

Utdanning

2015 - PhD, Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo
2003 - MSc Anthropology of Learning and Cognition, London School of Economics (UK)
2002 - BA African and Development Studies, School of Oriental and African Studies (UK) 
1997 - Grunnfag litteraturvitenskap, UiO

 

 

 

Emneord: Profesjonskunnskap, Lærerutdanning, Kunnskapspraksiser, Vurdering, Lærerprofesjonalitet og profesjonsutvikling, Lærersamarbeid

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Hermansen, Hege Yvonne (2017). Teacher educators in narratives of change: A review of program development in teacher education.
 • Hermansen, Hege Yvonne (2016). Constructing agency and autonomy through knowledge practices in professional work: An analytical framework.
 • Hermansen, Hege Yvonne (2016). Kunnskap, ansvar og autonomi i lærerprofesjonen.
 • Hermansen, Hege Yvonne (2016). What happens to assessment resources in teacher teams? The BERA blog.
 • Hermansen, Hege Yvonne & Mausethagen, Sølvi (2016). Når kunnskap blir styrende: Læreres utfordringer i møte med nye kunnskapsformer.
 • Hermansen, Hege Yvonne; Zlatanovic, Tatjana & Lorentzen, Marte (2016). Professional work of Norwegian teachers during the Knowledge Promotion Reform: A literature review.
 • Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege Yvonne; Lorentzen, Marte; Zlatanovic, Tatjana & Dahl, Thomas (2016). Hva kjennetegner forskning på norske lærere under kunnskapsløftet? En forskningskartlegging..
 • Dahl, Thomas & Hermansen, Hege Yvonne (2015). Forskning på lærerrollen i Norge - relevans for lærerutdanningen?.
 • Hermansen, Hege Yvonne (2015). (De-)constructing professional agency through knowledge work: Teachers developing Assessment for Learning at the school level..
 • Hermansen, Hege Yvonne (2015). Constructing professional roles and responsibilities through knowledge work: the case of Assessment for Learning.
 • Hermansen, Hege Yvonne (2015). Knowledge work in the teaching profession: Opening up the black box of teachers’ engagement with Assessment for Learning.
 • Bonsaksen, Tore & Hermansen, Hege (2014, 31. mars). Sampublisering med studenter. [Internett].  http://khrono.no/debatt/sampublisering-med-studenter.
 • Bonsaksen, Tore & Hermansen, Hege (2014, 31. mars). Sampublisering med studenter gjennom videreutvikling av bacheloroppgaver. [Internett].  https://blogg.hioa.no/fpksatsing/2014/03/31/fra-utdanningene.
 • Brevik, Birger & Hermansen, Hege (2014, 19. september). Fra utdanningene: Integrasjon mellom utdanning og arbeidsliv gjennom strategisk bruk av teknologi. [Internett].  Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK). Vis sammendrag
 • Hermansen, Hege (2014). Hva fremmer kvalitet?.
 • Hermansen, Hege (2014). Knowledge work' as an analytical perspective for examining knowledge in the professions,.
 • Hermansen, Hege (2014). Teachers' knowledge work and collective practice development.
 • Hermansen, Hege (2014). Teachers’ knowledge work and collective practice development: Approaches to introducing Assessment for Learning at the school level.
 • Hermansen, Hege (2014). Teachers’ knowledge work within different school settings: Examining the interrelationship between the epistemic and the organisational.
 • Spetalen, Halvor Einung; Sannerud, Ronny & Hermansen, Hege Yvonne (2014, 19. september). Fra utdanningene: Overføres læring gjennom simuleringsøvelser til praksis?. [Internett].  SPK bloggen, HiOA.
 • Granås, Anne Gerd; Foss, Camilla & Hermansen, Hege (2013, 17. desember). Fra utdanningene: bruk av digitale kollokvier for å styrke forholdet mellom utdanning og praksis. [Internett].  Blogg: Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK). Vis sammendrag
 • Hermansen, Hege & Komulainen, Tiina M. (2013, 18. desember). Simulering som verktøy for å skape en praksisnær utdanning. [Internett].  FPK-blogg og Khrono. Vis sammendrag
 • Ribu, Kirsten & Hermansen, Hege (2013, 10. desember). Fra utdanningene: involvering av studenter i forskningsprosjekter. [Internett].  FPK-bloggen.
 • Hermansen, Hege Yvonne & Nerland, Monika (2012). Co-production of Assessment Practices: Challenges Emerging in Teachers’ Work with ’Assessment for Learning’.
 • Hermansen, Hege Yvonne & Nerland, Monika (2011). Negotiating Professional Standards: Teachers’ engagement with new guidelines for student assessment.
 • Hermansen, Hege Yvonne & Nerland, Monika (2010). Standardisation as knowledge practice: Teachers' engagement with new standards for student assessment.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. jan. 2016 15:22 - Sist endret 27. nov. 2017 12:52

Prosjekter

 • Programutvikling og kunnskapspraksiser i lærerutdanningen