Ingrid Rodrick Beiler

Bilde av Ingrid Rodrick Beiler
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus 3. etasje
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Engelsk språk og engelskdidaktikk, flerspråklighet, skriving, interkulturell kompetanse, nyankomne elever, sosiolingvistikk i utdanningskontekster, lingvistisk etnografi, klasseromsforskning

Undervisning

PPU 3220: Vurdering og tilpasset opplæring

Veiledning

Biveileder for masterstudent Hafsa Warsame (2017-2018)
Biveileder for masterstudent Manuela Ianuzzi (2016)

Bakgrunn

Utdanning

M.A. i engelsk som andrespråk (Teaching English to Speakers of Other Languages), American University, Washington, DC, USA (2010)
B.A. i fransk og frankofoni, grunnfag i internasjonale relasjoner, University of Massachusetts, Amherst, USA (2004)

Tilsettinger

Høgskolelektor i engelsk, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014-2016
Lektor i engelsk og fakultetsleder i Palestina, med oppdrag innen programutvikling og lærerutdanning i Irak, 2010-2014
Engelsklærer innen voksenopplæring og høyere utdanning i USA, 2007-2010

Samt erfaring med bistandsarbeid i Palestina (2010-2014) og organisasjonsarbeid i USA (2004-2008) 

Samarbeid

Planleggingskomité for konferansen Multilingualism and Education: Interdisciplinary and International Perspectives, et samarbeid mellom SISCO og MultiLing Senter for flerspråklighet.

Emneord: Sosiolingvistikk, Skriving, Flerspråklighet, Språktilegnelse, Engelsk, Lingvistisk etnografi, Engelskdidaktikk, Språkvitenskap og lingvistikk, Klasseromsforskning, Læring og utdanning

Publikasjoner

Beiler, I. R. (2010). The modals of possibility and permission in Standard English varieties of England, Scotland, and the United States: A study in dialectal variation. (Masteroppgave). UMI. (1484434)

Beiler, I. R., & Hatch, C. (2010). Dialect variation in number agreement with collective nouns in English. American University TESOL Working Papers, 5. 

  • Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2017). Multilingual Resources in English Writing Instruction.
  • Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2017). Multilingualism as a resource in English writing instruction.
  • Haugen, Hans Morten; Beiler, Ingrid Miriam Rodrick; Kjøllesdal, Helge; Hauger, Tyler Dale; Skjeggestad, Marit; Lorentzen, Kari & Lerdahl, Beate Iren (2017). Til kirkesamfunn i Norge: Rettferdighetsteologi og staten Israel. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.
  • Ianuzzi, Manuela; Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth & Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2017). MA thesis: What to do with pronunciation? Teachers' approaches to English pronunciation in lower secondary school.
  • Beiler, Ingrid M. Rodrick (2016). Intercultural and Digital Competence Development through an Online Global Classroom.
  • Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2015). Cultural Competence Development through an International Online Classroom.
  • Beiler, Ingrid M. Rodrick (2010). Functional uses of the modals of possibility and permission in Standard English varieties of England, Scotland, and the United States.
  • Beiler, Ingrid M. Rodrick & Calvert, Megan (2010). How to improve your classroom activities through formal evaluation.
  • Beiler, Ingrid M. Rodrick (2009). The role of L2 input and interaction in adult second language learning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2016 13:40 - Sist endret 24. sep. 2017 20:09