Ingrid Rodrick Beiler

Bilde av Ingrid Rodrick Beiler
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus 3. etasje
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Engelsk språk og engelskdidaktikk, flerspråklighet, skriving, interkulturell kompetanse, nyankomne elever, sosiolingvistikk i utdanningskontekster, lingvistisk etnografi, klasseromsforskning

Undervisning

PPU 3220: Vurdering og tilpasset opplæring
PROF4045: Tilrettelegging for elevers læring

Veiledning

Biveileder for masterstudent Kristina Jusufi (2018)
Biveileder for masterstudent Hafsa Warsame (2017-2018)
Biveileder for masterstudent Manuela Ianuzzi (2017)

Bakgrunn

Utdanning

M.A. i engelsk som andrespråk (Teaching English to Speakers of Other Languages), American University, Washington, DC, USA (2010)
B.A. i fransk og frankofoni, grunnfag i internasjonale relasjoner, University of Massachusetts, Amherst, USA (2004)

Tilsettinger

Høgskolelektor i engelsk, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014-2016
Lektor i engelsk og fakultetsleder i Palestina, med oppdrag innen programutvikling og lærerutdanning i Irak, 2010-2014
Engelsklærer innen voksenopplæring og høyere utdanning i USA, 2007-2010

Samt erfaring med bistandsarbeid i Palestina (2010-2014) og organisasjonsarbeid i USA (2004-2008) 

Samarbeid

Planleggingskomité for konferansen Multilingualism and Education: Interdisciplinary and International Perspectives, et samarbeid mellom SISCO og MultiLing Senter for flerspråklighet.

Emneord: Engelskdidaktikk, Flerspråklighet, Klasseromsforskning, Skriving, Læring og utdanning, Sosiolingvistikk, Språktilegnelse, Språkvitenskap og lingvistikk, Lingvistisk etnografi, Engelsk Unable to resolve component 'person:publications'
Publisert 3. nov. 2016 13:40 - Sist endret 15. mars 2018 12:24